ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 12 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 13, 2020 07:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/11/2563   23,896,000    - โอน
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 02/11/2563   24,000,000    - โอน
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 09/11/2563     315,000   1.06 ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 10/11/2563     211,000   1.08 ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/11/2563     245,000   1.08 ซื้อ
CKP    นาย เดวิด แวน ดาว       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส  NVDR อ้างอิง 12/11/2563    1,521,000   4.88 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ   หุ้นสามัญ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (PT (SOLE) COMPANY LIMITED)
CKP    นาย เดวิด แวน ดาว       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 12/11/2563   14,824,730   4.91 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (PT (SOLE) COMPANY LIMITED)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/11/2563      1,000  19.10 ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/11/2563     10,600  19.20 ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/11/2563     121,700  19.30 ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/11/2563     216,700  19.40 ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 12/11/2563   220,000,000  33.50 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 12/11/2563   220,000,000  33.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 12/11/2563   220,000,000  33.50 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 12/11/2563   220,000,000  33.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/11/2563     40,000  13.05 ซื้อ
THANI   นาย วิรัตน์ ชินประพินพร      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 12/11/2563     437,884   3.58 ซื้อ
SABUY   นาย วชิรธร คงสุข        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/11/2563    3,056,000   2.47 ขาย
SABUY   ว่าที่ ร้อยตรี วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 11/11/2563     100,000   2.20 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ