ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 20, 2020 07:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 19/11/2563    172,100   1.45 ซื้อ
                    (นางชลิดา เตชะอุบล)
SFT    นาง รสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/11/2563     70,000   4.54 ขาย
SFT    นาย กฤษณะ วจีไกรลาศ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563    300,000   4.21 ขาย
SUN    นาง ศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/11/2563     20,000   4.42 ซื้อ
SUN    นาง ศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563     20,000   4.26 ซื้อ
SINGER  นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563     20,000   16.00 ขาย
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 18/11/2563    223,100   0.81 ซื้อ
                    (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
DHOUSE  นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563    500,000   0.55 ซื้อ
BOFFICE  นางสาว สโรชา บุรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หน่วยทรัสต์ 19/11/2563    200,000   10.40 ซื้อ
                    (ปิติภัทร บุรี)
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563      800   6.85 ซื้อ
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 17/11/2563    800,000   0.48 ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 19/11/2563   2,087,100   0.30 ขาย
DRT    นาย วรายุ ประทีปะเสน      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563     25,000   5.90 ซื้อ
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/11/2563     6,200   85.87 ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค   นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 16/11/2563   10,000,000   23.50 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บจก. ไมเนอร์ บีเคเอช)
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 18/11/2563     50,000   2.52 ซื้อ
                    (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 19/11/2563     50,000   2.52 ซื้อ
                    (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
SFLEX   นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/11/2563   70,000,000   4.80 ขาย
SFLEX   นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 16/11/2563    150,000   5.25 ขาย
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563   1,200,000   17.01 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 18/11/2563    238,800   4.11 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ