ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 24, 2020 07:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JAS    นาย โยธิน อนาวิล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563   1,000,000   3.30 ขาย
SINGER  นาย ชาญ อิทธิถาวร       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     80,000   15.76 ซื้อ
CPN    นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     50,000   55.00 ขาย
CPN    นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     50,000   54.50 ขาย
BOFFICE  นางสาว สโรชา บุรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หน่วยทรัสต์ 20/11/2563     60,600   10.40 ซื้อ
                    (ปิติภัทร บุรี)
TQM    นางสาว รัชนีพร พุคยาภรณ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/11/2563     10,000  117.50 ซื้อ
TOPP   นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/11/2563     22,800  150.00 ซื้อ
TOPP   นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/11/2563    100,000  150.00 ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 19/11/2563      400   6.88 ซื้อ
EA    นาย สมบูรณ์ อาหุนัย       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/11/2563    100,000   44.50 ขาย
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 18/11/2563   4,420,000   0.49 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
                    ทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 19/11/2563   1,542,800   0.50 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
                    ทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 20/11/2563    963,400   0.51 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
                    ทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
MODERN  นาย ทักษะ บุษยโภคะ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563    200,000   2.48 ซื้อ
RJH    นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     10,000   23.20 ขาย
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     11,500   23.20 ขาย
VIBHA   นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 19/11/2563    250,000   1.47 ซื้อ
COLOR   นาย รัช ทองวานิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/11/2563     17,100   1.20 ซื้อ
AH    นาง วชิรา ณ ระนอง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/11/2563     33,000   16.82 ขาย
ICN    นาย มนชัย มณีไพโรจน์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 20/11/2563     30,000   2.38 ซื้อ
                    (นางปานดาว มณีไพโรจน์)
ADB    นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย  คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 20/11/2563     50,000   0.90 ซื้อ
                    (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ )
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/11/2563     92,600   4.16 ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/11/2563    288,400   4.20 ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/11/2563    119,000   4.22 ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/11/2563    200,500   4.22 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ