ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 26, 2020 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
JMT    นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    300,000   32.50 ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/11/2563     40,000   1.45 ซื้อ
                    (นางชลิดา เตชะอุบล)
CPI    นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563    300,000   1.54 ซื้อ
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563      800   6.88 ซื้อ
BCPG   นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563     39,000   14.40 ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 20/11/2563   5,720,900   0.30 ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 23/11/2563   6,900,000   0.30 ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/11/2563    235,100   3.34 ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563    604,958   3.35 ขาย
PDG    นาย เพื่อนรัก น่าคบ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	    82,600   3.33 ขาย
PRINC   ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/11/2563    853,600   3.25 ขาย
                    (กนก รัตนพันธุ์ศรี)
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	    50,000   18.60 ซื้อ
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	    10,000   18.50 ซื้อ
PB    นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/11/2563	    53,000   70.00 ซื้อ
LPH    นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/11/2563	    20,000   4.48 ซื้อ
                    (สุวรรณี)
RJH    นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	    10,000   23.40 ขาย
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	    30,000   26.75 ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/11/2563	    30,000   26.75 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	   330,900   5.20 ขาย
AS    นาย เจอรี่ อึ๊ง         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/11/2563	   100,000   6.50 ขาย
AP    นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/11/2563	   100,000   7.05 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ