ก.ล.ต.เพิกถอนไลเซ่นส์ผู้แนะนำการลงทุนหลอกลูกค้าโอนเงินพร้อมแบน 6 ปี 8 เดือน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 30, 2020 09:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวจรีภรณ์ เอี้ยวสุวรรณ ขณะกระทำความผิดสังกัด บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและหุ้นกู้รวม 1 ล้านบาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ? ธันวาคม 2561 นางสาวจรีภรณ์ เอี้ยวสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุน หลอกให้ลูกค้านำเงินรวม 1 ล้านบาทให้แก่ตนเอง โดยอ้างว่าจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหุ้นกู้ให้ แต่กลับนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ซื้อให้จริง และได้ทำเอกสารยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ขึ้นเอง เพื่อแสดงให้ลูกค้าเชื่อว่าได้ซื้อให้ลูกค้าแล้ว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจรีภรณ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนางสาวจรีภรณ์และไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือให้เงินสดกับผู้แนะนำการลงทุน เนื่องจากอาจมีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเอาเปรียบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนได้ ในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น และขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อหลักทรัพย์ทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ยืนยันการทำธุรกรรมจริง และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ หรือโทรสอบถามที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ