ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 12 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday January 13, 2021 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BLA    นาย ชัย โสภณพนิช        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564    100,000   25.00  ขาย
BKI    นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564     2,000  272.00  ซื้อ
KEX    นางสาว วันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564   1,000,000   52.00  ขาย
KEX    นาย คิน เฮ็ง เน็ง        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564   3,500,000   52.00  ขาย
KEX    นาย ชุน ซัง ฉ่อย        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564   3,000,000   52.00  ขาย
KEX    นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564   2,000,000   52.00  ขาย
CCET   นาย ซื่อ หยง เสิ่น        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564   1,000,000   2.40  ซื้อ
SUN    นาย อดิศัย สำเนียง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564     10,000   4.90  ขาย
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564    227,200   3.24  ขาย
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564     11,100   3.26  ขาย
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564     3,100   6.75  ซื้อ
TFG    นาย สุกันย์ ทำผล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564    300,000   5.25  ขาย
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 08/01/2564    200,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 11/01/2564    142,400   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 11/01/2564    107,600   27.00  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/01/2564     15,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/01/2564    185,000   27.00  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 08/01/2564   19,917,600   35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 08/01/2564   19,917,600   35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
FPI    นาย สรายุทธ์ อุยบวน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564     50,000   1.46  ซื้อ
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564    100,000   14.60  ขาย
UAC    นาย กิตติ ชีวะเกตุ        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 11/01/2564     5,000   3.94  ซื้อ
RT    นาย ณัฐพงศ์ ภู่มี         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564    100,000   1.99  ขาย
SPG    นางสาว ดุษฎี โรจตระการ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564   2,200,000   16.00  ซื้อ
SAMART  นาย เสรี สุขสถาพร       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 12/01/2564    309,250   0.11  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564     13,600   4.70  ซื้อ
MPG    นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 07/01/2564  167,000,000   0.30  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ