ทริสฯ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.TTA ที่ BBB แนวโน้ม Negative

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 28, 2021 12:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ที่ระดับ "BBB" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB" ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลำใหม่

อันดับเครดิตของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการที่บริษัทมีเงินสดจำนวนมากในมือ อย่างไรก็ดี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเสี่ยงในธุรกิจหลักที่อยู่ในระดับสูง คือ ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการวิศวกรรมนอกชายฝั่งที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง

ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เกิดภาวะหยุดชะงักอันเป็นผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ค่าระวางเรือ (Time Charter Equivalent-TCE) โดยเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 11,444 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำ เทียบกับ 7,662 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งทริสเรทติ้งคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จนถึงปี 2564 โดยพิจารณาจากการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในทิศทางที่ดีในอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญของการค้าทางทะเล อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความอ่อนไหวจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ

ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัทยังคงเผชิญกับแรงกดดันและคาดว่าจะยังคงประสบกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 บริษัทมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่ 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะรับรู้และเป็นฐานรายได้ให้กับบริษัท 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 และ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 การที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังคงมีความระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบกับอุตสาหกรรมยังคงเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกิน การต่อสัญญาจึงมีความไม่แน่นอนหรือถูกกดดันด้านราคา ในขณะที่ความพยายามของบริษัทในการขยายกิจการไปยังธุรกิจและพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ เช่น งานรื้อถอน (Decommissioning) ในอ่าวไทยยังไม่เกิดขึ้น ทริสเรทติ้งจึงมองว่าการฟื้นตัวของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งยังมีความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานที่ขาดทุนติดต่อกันจะลดทอนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

งบการเงินที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนอันดับเครดิตของบริษัท กระแสเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่า 7 พันล้านบาทยังถือว่ามีจำนวนมากพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องของบริษัทในยามจำเป็นได้ ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของบริษัทใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง บริษัทมีรายได้ 9.5 พันล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 349 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุน 3.4 พันล้านบาทสำหรับงวด โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชี จากการขายเงินลงทุนใน บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด (AOD) และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ปกติสำหรับงวด 1 พันล้านบาท

ขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 13.3% (ปรับให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) จากสมมติฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 10% ในปี 2563 ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 20%-30% ในปี 2564-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของผลประกอบการในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งและผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจะลดทอนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง โอกาสในการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น "Stable" หรือ "คงที่" อาจเกิดขึ้นได้หากผลประกอบการของบริษัทดีกว่าที่ประมาณการและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งมีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษัทด้อยลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีการลงทุนโดยการก่อหนี้ขนาดใหญ่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ