ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 มี.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 2, 2021 07:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CPW    นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 24/02/2564   6,250,000   2.31  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     50,000   2.92  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/02/2564   30,000,000   6.80  ซื้อ
FTREIT  นาย ตรีขวัญ บุนนาค       ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 25/02/2564     50,000   10.40  ซื้อ
TWPC   นาย อำนาจ สุขประสงค์ผล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/02/2564    100,500   4.16  ซื้อ
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 25/02/2564  100,000,000   36.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 25/02/2564  100,000,000   36.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (เอเวอร์เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 25/02/2564  100,000,000   36.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 25/02/2564  100,000,000   36.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (เอเวอร์เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด)
MINT   นาย ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 01/03/2564     28,679   1.08  ขาย
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     20,000   2.34  ซื้อ
VI    นาย ทานันท์รัชช์ กิจศรีโอภาค    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564   44,000,000   0.14  ขาย
SMT    นาย นริศ จันทร์แดง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/02/2564    300,000   3.90  ซื้อ
IHL    นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     50,000   4.00  ซื้อ
XO    นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 23/02/2564    132,028   12.80  ขาย
MVP    นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 24/02/2564      100   1.38  ซื้อ
                    (นาง ภูษณิศา สุวรรณพินิจ)
ADB    นาย กัง ซู่ หลิว         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/02/2564    500,000   1.55  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ