ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 พ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 5, 2021 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
TMILL   นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 30/04/2564     300,000   3.70 ขาย
PROS    นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 28/04/2564      1,000   3.20 ซื้อ
                    (นางสาว จุฑามาศ เปรมชัยพร)
PRIME   พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/04/2564     20,000   0.65 ขาย
META    นาย ชนน วังตาล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/04/2564   10,000,000   0.60 ขาย
SKN    นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/04/2564     75,000   4.16 ซื้อ
                    (นางสุภา แสงวงศ์กิจ)
SMART   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/04/2564     200,000   1.05 ขาย
SMART   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 29/04/2564     300,000   1.07 ขาย
SCGP    นาย สุชัย กอประเสริฐศรี     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 30/04/2564      1,000  56.50 ขาย
                    (นางอรวรรณ กอประเสริฐศรี)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ