สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 5 พ.ค.64

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 5, 2021 08:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น           ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
5 พ.ค.64   BFIT          1.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  17 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   CPALL          0.90 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   EASTW          0.24 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   ENGY          0.05 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  19 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   HTC           1.12 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   ICC           0.25 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   LHFG          0.040 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   LPH           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   MFEC          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   MGT           0.07 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   NETBAY        0.7819 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   NNCL          0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   OSP           0.65 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   PIMO          0.034 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   PRAPAT         0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  24 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   SAWAD          1.80 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   SCG          0.061 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   THIP          1.075 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   THIP            8 : 1    หุ้น         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   TOA           0.26 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
5 พ.ค.64   TPA           0.45 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   AKP          0.023 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   AQUA          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   ASEFA          0.28 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   BAM          0.5125 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   CHG           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   D       0.011111111112 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   D             5 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   EKH           0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   FPI           0.04 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   GUNKUL         0.182 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   ICHI          0.50 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   IIG           0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   ILINK          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  19 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   ILM           0.27 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  19 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   IVL          0.175 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   KAMART         0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   KEX           0.22 บาท   เงินสด         1 มิ.ย.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   KUMWEL         0.09 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   KWM          0.072 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   LH           0.30 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   MATI          0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   MITSIB        0.04616 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   MITSIB          20 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   MODERN         0.15 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   OCC           0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   PAF          0.015 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   PREB          0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   RPH           0.10 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SABINA         0.45 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SCN          0.0425 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SORKON         0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SSF          0.3272 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SST       0.0055555556 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SST            20 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SVI           0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  17 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   SWC           0.25 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   TFMAMA         2.07 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   TNL           0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   TNPC         0.0125 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   TPCH          0.11 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   TPOLY        0.01065 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   UPOIC          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   WACOAL         0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
6 พ.ค.64   WICE          0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  19 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   AHC           0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   APCS          0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   AU           0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   BEM           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   CHAYO       0.0037037 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   CHAYO           15 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   COLOR          0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   CSS           0.03 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   ESTAR          0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   MILL         0.0033 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   MILL           15 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   MOONG          0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   NPK           0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  24 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   NYT           0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   ORI           0.39 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.63  18 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   RJH           0.45 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   ROJNA          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   S & J          1.00 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   SCM          0.034 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   SICT         0.0430 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   TOPP          6.33 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   TPAC          0.292 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  20 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   TVI           0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   VIBHA         0.040 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
7 พ.ค.64   WHA          0.0635 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  ALLA          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  AMARIN         0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  ARROW          0.08 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  BAY           0.35 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  BCH           0.13 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  CHARAN         2.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  CK           0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  CPR           0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  CSR           0.69 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  FE           7.50 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  FNS           0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  JUBILE         0.44 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  JWD           0.22 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  LEO           0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  M            0.50 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  NOBLE          0.50 บาท   เงินสด   1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  PPM          0.015 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SAPPE          1.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SMART          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SPC           1.60 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SSSC          0.106 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  STI             บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SUPER         0.006 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  SYNTEC         0.05 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  TC           0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  TPCORP         0.60 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
10 พ.ค.64  VNT           0.90 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  AP           0.40 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  AP           0.05 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  27 พ.ค.64   ปันผลพิเศษ
11 พ.ค.64  BLA           0.23 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  27 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  CCP           0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  FMT          1.625 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  KUN           0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  KUN            10 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  24 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  PG           0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  SENA        0.185035 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  21 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  SK           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  TEAMG          0.05 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  TRT           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  TRU           0.06 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  25 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  TWPC          0.134 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
11 พ.ค.64  TWPC          0.134 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 พ.ค.64       -
12 พ.ค.64  AEONTS         2.65 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  20 ก.ค.64       -
12 พ.ค.64  DIF          0.261 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 มี.ค.64   4 มิ.ย.64       -
12 พ.ค.64  KCM          0.0045 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
12 พ.ค.64  POPF          0.247 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 มี.ค.64 และกำไรสะสม   4 มิ.ย.64       -
12 พ.ค.64  PPF          0.175 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 มี.ค.64   4 มิ.ย.64       -
12 พ.ค.64  SIAM          0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  27 พ.ค.64       -
12 พ.ค.64  SIRIP          0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 มี.ค.64   4 มิ.ย.64       -
12 พ.ค.64  SMIT          0.16 บาท   เงินสด         1 ก.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
12 พ.ค.64  WP           0.20 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
13 พ.ค.64  BRR           0.06 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
13 พ.ค.64  PF           0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
13 พ.ค.64  SSP         0.011111 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
13 พ.ค.64  SSP            10 : 1    หุ้น   1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม  28 พ.ค.64       -
17 พ.ค.64  AMC           0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
17 พ.ค.64  CPF           0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63  28 พ.ค.64       -
17 พ.ค.64  DCC           0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 มี.ค.64  28 พ.ค.64       -
18 พ.ค.64  RICHY      0.004831080 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63   7 มิ.ย.64       -
18 พ.ค.64  RICHY           27 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-31 ธ.ค.63   7 มิ.ย.64       -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ