(เพิ่มเติม) ศาลปกครองสูงสุด สั่งกองสลากฯ จ่ายชดเชย LOXLEY คดีหวยออนไลน์ 1,645 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 27, 2021 13:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม LOXLEY จำนวน 1,645 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับศาลปกครองกลางที่ให้สำนักงานสลากฯ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่พิพากษาแก้ไขรายละเอียดปรับแก้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากมูลค่า 1,326 ล้านบาท

เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินการออกหวยออนไลน์เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวได้ หลังได้หารือกับสำนักงานกฤษฎีกาที่มีคำวินิจฉัยว่าการออกหวยออนไลน์เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว เป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นต้นเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ คำพิพากษาดังกล่าวให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินจำนวน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ผู้รับจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์) โดยเป็น ค่าเสียหายจากสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 1,049,918,535.60 บาท, ค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมต่อไปคำนวณจากวันที่ควรจะเริ่มจำหน่ายสลากจริง จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 412,762,954.44 บาท และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีโครงการล้มเลิก เป็นเงิน 191,923,137.50 บาท

พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และชำระดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่ม 2% ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เม.ย.64 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ เรียกร้องนั้น ศาลเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบตามปกติของบริษัทไปฯ อยู่แล้ว

คดีนี้บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 1,326 ล้านบาท ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 945 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด

สืบเนื่องจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ ได้ดำเนินการวางระบบและติดตั้งเครื่องออกสลากในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร และมีการทดสอบระบบให้เห็นว่าทำงานได้ดีจนสามารถส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญาเมื่อวันที่ 17 ต.ค.49 แต่เมื่อวันที่ 16 ก.ค.49 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือมายังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า การออกสลากพิเศษเลขท้ายสามตัวและสองตัวเป็นกิจการที่ไม่สามารถทำได้ เพราะอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดังนั้นศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจบังคับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตามสัญญาได้ แต่สามารถบังคับให้ชำระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ