MACQ ออก Call DW อ้างอิง MINT,EPG,KTC,IRPC,ADVANC,KBANK,AWC,PTTGC,PTTEP,STA,MTC,INTUCH เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 29, 2021 14:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 12 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG), บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC), บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC), บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC), บมจ.พีทีที โกลบ อล เคมิคอล (PTTGC), บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) และบมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ใช้ รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : จุด)
MINT28C2111A  MINT      94.00   37.00   11.7 : 1    30 มิ.ย.64   1 ธ.ค.64
EPG28C2112A   EPG      122.00   13.00   5.3 : 1    30 มิ.ย.64   29 ธ.ค.64
KTC28C2111A   KTC       41.00   83.00   11.5 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
IRPC28C2111A  IRPC      51.00   4.80   0.82 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
ADVA28C2111A  ADVANC     22.00  209.00   15.5 : 1    30 มิ.ย.64   12 พ.ย.64
KBAN28C2111A  KBANK      40.00  149.00    20 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
AWC28C2112A   AWC       38.00   6.30   0.8 : 1    30 มิ.ย.64   29 ธ.ค.64
PTTG28C2111B  PTTGC      38.00   75.00   9.5 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
PTTE28C2111A  PTTEP      39.00  149.00   19.5 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
STA28C2111A   STA       75.00   49.00   12.4 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
MTC28C2111A   MTC       47.00   71.50   11.2 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64
INTU28C2111A  INTUCH     36.00   81.00   9.8 : 1    30 มิ.ย.64   18 พ.ย.64

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้ ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ