MACQ ออก Call DW อ้างอิง TRUE,TKN,PRM,SCB,STGT,STEC,BANPU เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 2, 2021 12:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 7 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN), บมจ.พริมา มารีน (PRM), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT), บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) และบมจ.บ้านปู (BANPU) โดย จะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
               (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : จุด)
TRUE28C2112A  TRUE      66.00   3.86   0.82 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
TKN28C2112A   TKN       80.00   8.90   2.3 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
PRM28C2112A   PRM       88.00   8.10   2.3 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
SCB28C2112L   SCB       49.00  114.00    18 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
STGT28C2112A  STGT      73.00   46.00   10.8 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
STEC28C2112A  STEC      73.00   15.10   4.5 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64
BANP28C2112A  BANPU      93.00   16.00   4.8 : 1     3 ส.ค.64   20 ธ.ค.64

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing)

บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้ ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ