เวิลด์เฟล็กซ์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 142 ล้านหุ้น เข้า SET ขยาย รง.-คืนเงินกู้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 26, 2021 10:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 142 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมีบล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

WFX จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบ่งเป็น จำนวนไม่เกิน 11.36 ล้านหุ้นเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) และ จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รวมถึง จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด และชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน

WFX ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน โดยจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัททั้งหมด 7 แบรนด์ ได้แก่ WORLD FLEX, THAITEX, QUALIFLEX, LT RUBBER, CHANGTHAI, PEGASUS (Blue) และ PEGASUS (China) โดยบริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 ช่องทาง คือ จำหน่ายสินค้าผ่านทางผู้จำหน่ายสินค้า (Distributor) และการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End-user)

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 1 แห่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 ประมาณการกำลังการผลิตจริงเส้นด้ายยางยืดทุกขนาดรวม 35,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ในปี 61-63 และงวด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 86.07%, 88.23%, 89.41% และ 95.20% ตามลำดับ

บริษัทมีแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานการผลิตและเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นด้ายยางยืด โดยเป็นการขยายพื้นที่โรงงานเดิม กำลังการผลิตรวมประมาณ 12,400 ตัน แบ่งเป็น เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 6,200 ตัน และเฟสที่ 2 กำลังการผลิต 6,200 ตัน ซึ่งเฟสแรกคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน ก.ค.65 ส่วนเฟสที่ 2 เดือน ม.ค.66 งบลงทุน 740 ล้านบาท

WFX มีทุนจดทะเบียน 464,200,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 322,200,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มมูลค่า โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ TRUBB ถือหุ้น 307,999,100 หุ้น คิดเป็น 95.59% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 66.35%

สำหรับผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,860.92 ล้านบาท 2,045.11 ล้านบาท และ 2,408.66 ล้านบาท ตามลำดับ การเติบโตของรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ฐานลูกค้าเดิมในปริมาณที่มากขึ้น และเนื่องด้วยสงครามการค้า (Trade war) ระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้บริษัทปรับกลยุทธ์เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรปมากขึ้น

ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 19.22 ล้านบาท 7.72 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 62 กำไรสุทธิลดลงกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 14.95 ล้านบาท หลังจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนสูงขึ้น เป็นผลมาจากสงครามการค้า (Trade war) ระหว่างสหรัฐและจีน

ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,622.08 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 95.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.88% เป็นผลจากบริษัทขยายกำลังการผลิตเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งเพิ่มขึ้น เนื่งอจากเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายคล้องหน้ากากผ้า ยางยืดขอบชุด PPE และหมวกคลุมผมทางการแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ