ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 7, 2021 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร         ความสัมพันธ์*              ประเภท  วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย                  จำหน่าย
CCET   นางสาว เจีย จู โหล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      21,000   2.66  ซื้อ
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564     1,000,000  40.21  ซื้อ
TAPAC   นาย โสฬส ตั้งในธรรม     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  01/10/2564      200,000   4.40  ขาย
TAPAC   นาย โสฬส ตั้งในธรรม     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  04/10/2564      400,000   4.36  ขาย
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      30,000   4.01  ซื้อ
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  30/09/2564      70,000  12.87  ซื้อ
TMT    นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      49,400   9.95  ซื้อ
TMT    นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      27,000   9.95  ซื้อ
TM    นาง สุนทรี จรรโลงบุตร    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      60,000   3.20  ซื้อ
TRU    นาง ปราณี เผอิญโชค     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      35,600   4.91  ซื้อ
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  01/10/2564     2,129,100   1.70  ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  04/10/2564      137,700   1.70  ขาย
BTS    นาย คีรี กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  05/10/2564     3,838,900   1.71  ขาย
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      10,000  15.80  ซื้อ
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      10,000  15.90  ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      200,000   9.25  ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      20,000   5.74  ซื้อ
VIBHA   นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล   ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  05/10/2564      500,300   0.46  ขาย
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  04/10/2564      400,000   0.54  ขาย
SITHAI  นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      70,000   1.38  ซื้อ
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      30,000  35.00  ซื้อ
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564     2,015,900   2.89  ซื้อ
S & J   นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564       5,000  26.25  ซื้อ
S & J   นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ  06/10/2564      201,000  26.57  ซื้อ
                  หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                  กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                  และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                  (บริษัท ไตรค่า จำกัด)
IIG    นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  04/10/2564      200,000  32.50  ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ