ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 12, 2021 07:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*              ประเภท  วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย                  จำหน่าย
JMART  นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  27/09/2564      200,000  37.88  ซื้อ
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564     1,500,000  40.00  ซื้อ
SWC   นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      100,000   8.22  ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      182,000   4.04  ซื้อ
TKS   นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      20,000  13.50  ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2564      228,600   7.65  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564      61,800   7.65  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      409,600   7.70  ขาย
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      400,000   7.75  ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  08/10/2564      300,000  20.90  ซื้อ
                  (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
BCP   นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564       3,000  28.25  ซื้อ
BCP   นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564       3,500  28.25  ซื้อ
BCP   นาย ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564       3,000  28.25  ซื้อ
MBAX   นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      30,000   5.15  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      10,000   5.15  ซื้อ
CHG   นาง วันดี พิศนุวรรณเวช     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564    10,000,000   3.70  ซื้อ
CHG   นาย กำพล พลัสสินทร์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564     2,000,000   3.71  ซื้อ
RJH   นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      100,000  31.50  ขาย
VIBHA  นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      100,000   2.16  ซื้อ
VIBHA  นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564     1,100,000   2.17  ซื้อ
VPO   นาย วิทยา ชวนะนันท์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564     1,011,900   2.62  ขาย
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  08/10/2564      400,000   0.66  ขาย
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  07/10/2564      597,200  20.06  ซื้อ
                  (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      597,200  20.06  ซื้อ
SE    นาย สิทธิชัย ลีเกษม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      200,000   1.70  ซื้อ
SPC   นาย ณัฐพล เดชวิทักษ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  11/10/2564      200,000  55.80  ซื้อ
SALEE  นาย สาทิส ตัตวธร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      200,000   1.14  ซื้อ
SALEE  นาย สาทิส ตัตวธร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      300,000   1.15  ซื้อ
MVP   นาย โอภาส เฉิดพันธุ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2564    20,000,000   4.00  ขาย
ADB   นาย จิน กุ้ย จาง       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      100,000   2.10  ซื้อ
ARROW  นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2564      92,700   8.39  ขาย
ARROW  นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  08/10/2564      132,300   8.35  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ