EP เตรียมรับทรัพย์กว่า 1.1 หมื่นลบ.จากขายหุ้น E-COGEN พร้อมลุยโรงไฟฟ้าเวียดนาม

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 28, 2021 10:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

EP เตรียมรับทรัพย์กว่า 1.1 หมื่นลบ.จากขายหุ้น E-COGEN พร้อมลุยโรงไฟฟ้าเวียดนาม

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ที่ผ่านมา มีมติให้ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 81.40% ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (EP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ETP) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ที่ถืออยู่รวม 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้แก่ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.2564

ทั้งนี้ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 82.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) ในสัดส่วน 74.50% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ในสัดส่วน 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว

อย่างไรก็ตามแม้ PPTC และ SSUT เป็นโครงการที่ดี แต่บริษัทฯ ก็มีโอกาสที่ดีกว่ารออยู่จึงต้องเตรียมนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ E-COGEN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ปัจจุบันบริษัทก็อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรในเวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเวียดนาม ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ รองรับแผนการเติบโตให้กับบริษัทฯในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ