ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 พ.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 26, 2021 08:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร         ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
GSC    นาง สุมาลี อัสสกาญจน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564   1,001,024   3.54  โอน
GSC    นาย จักรพันธ์ อัสสกาญจน์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564   1,001,024   3.54  รับโอน
GSC    นาย จักรพันธ์ อัสสกาญจน์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564   6,189,600   3.00  ซื้อ
GSC    นาย จักรพันธ์ อัสสกาญจน์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 23/11/2564    807,000   3.72  ซื้อ
K     นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564  31,004,617   0.50  ซื้อ
K     นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564   2,000,000    -  โอน
K     นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564   2,000,000    -  โอน
KCE    นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564    13,500  92.50  ขาย
CMR    นาย วรพันธ์ อุณจักร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (เกวลี)    หุ้นสามัญ 24/11/2564    31,000   3.06  ซื้อ
AIMIRT  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ  ผู้รายงาน                หน่วยทรัสต์ 24/11/2564    40,000  13.10  ซื้อ
TNITY   นาย นิติพล ชัยสกุลชัย     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564    400,000   8.07  ขาย
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    27,300   3.91  ซื้อ
TKS    นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 17/11/2564    59,000  12.35  ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 17/11/2564    30,000   7.95  ขาย
                  (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564     2,700   7.00  ซื้อ
BOL    นาย ประยูร รัตนไชยานนท์   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    212,500  15.05  ขาย
BOL    นาย ประยูร รัตนไชยานนท์   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 24/11/2564    20,000  14.50  ขาย
                  (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564    598,000   9.55  ซื้อ
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564      200   9.50  ขาย
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564    43,000   9.55  ซื้อ
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 22/11/2564   3,000,600   1.03  ขาย
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 22/11/2564      200   0.61  ขาย
PRINC   นาย สาธิต วิทยากร      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564   1,799,500   4.67  ซื้อ
META   นาย ชนน วังตาล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564   6,816,400   0.61  ซื้อ
UVAN   นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    15,000   6.60  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    40,000  16.35  ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564     5,000   2.66  ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564    20,000   2.66  ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 25/11/2564    300,000   0.51  ขาย
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564     5,000   2.62  ซื้อ
WICE   นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/11/2564    57,000  13.70  ขาย
SKN    นาง กิติยา นีบเลอร์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 23/11/2564    104,700   6.70  ซื้อ
                  (Mr. Ludwig Niebler)
SABUY   นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/11/2564   1,000,000  16.03  ซื้อ
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    30,000   2.80  ซื้อ
ICN    นาย มนชัย มณีไพโรจน์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 23/11/2564    10,000   8.85  ซื้อ
                  (นางปานดาว มณีไพโรจน์)
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    10,000  22.00  ซื้อ
ASIAN   นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    10,000  17.20  ขาย
SIS    นาย พันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/11/2564    60,000  42.50  ขาย
ACC    นาง สุพิน ศิริโภค       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 23/11/2564   1,000,000   1.19  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ