ผถห.SIMAT ไฟเขียว Spin-Off "ฮินซิซึ" เข้า mai ภายในปี 65 รองรับแผนบุกตลาดตปท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 24, 2021 15:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 7.54% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้น 28.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (แผนการ Spin-Off)

โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ได้แก่ 1.บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ 2.บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็น 75.01% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 28.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกิน 28.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

สำหรับโครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HSTและผู้ถือหุ้น

"การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST และการนำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ และบุกตลาดต่างประเทศในอนาคต เชื่อมั่นว่าภายหลังที่นำหุ้น HST เข้าจดทะเบียนฯ ในปี 65 ได้แล้ว จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และ SIMAT ในฐานะบริษัทฯ แม่ ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 60%" นายธีรวุฒิ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ