ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ก.พ. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 25, 2022 07:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท  วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
CPANEL  นาย สิทธิศักดิ์ ศรีโยหะ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565    10,000   6.44 ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ  23/02/2565    176,700  49.22 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG    นาย วีระชัย ศรีขจร        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565    40,000  49.25 ขาย
THG    นาย วีระชัย ศรีขจร        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565    20,000  49.75 ขาย
NNCL   นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  22/02/2565    108,900   2.49 ซื้อ
BOL    นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวัน    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  24/02/2565    34,000  13.40 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565     1,300  26.75 ซื้อ
RJH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565    10,000  32.50 ซื้อ
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  22/02/2565    100,000   6.48 ซื้อ
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  23/02/2565    50,100   6.40 ซื้อ
SVI    นาย เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  21/02/2565    150,000  11.26 ขาย
SVI    นาย เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ  22/02/2565    50,000  10.10 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ