ASW เผยผถห.ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพ-วอร์แรนต์เสริมแกร่ง-ติดสปีดเติบโต

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 25, 2022 10:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ASW เผยผถห.ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพ-วอร์แรนต์เสริมแกร่ง-ติดสปีดเติบโต

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ ครั้งที่ 1 (ASW-W1) จำนวนไม่เกิน 285,373,707 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กำหนดอัตราใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ASW-W1 ในอัตรา 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับวอร์แรนต์ (Record Date) ในวันที่ 11 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ต่อหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 320 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับสิทธิจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) ในอัตราการจัดสรร 2,676 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ครั้งที่ 2 (ASW-W2) อีกจำนวนไม่เกิน 96 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.21 ของทุนชำระแล้วของบริษัท มีอายุ 2 ปี เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตรา 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 300 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (ASW-W2) กำหนดราคาใช้สิทธิที่ 12 บาท/หุ้น

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 506,985,818.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 856,121,119.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,363,106,937.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 506,985,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 85,612,111 หุ้น การออกและเสนอขาย ASW-W1 จำนวน 285,373,707 หุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 40,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขาย ASW-W2 จำนวน 96,000,000 หุ้น

วัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและวอร์แรนต์ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ลงทุนในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช, แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี, ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้จะนำไปลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการ KAVE TU คอนโดฯ แบบ Low Rise บนทำเลศักยภาพย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการ KAVE Town Shift คอนโดฯ ที่ รังสิต-ม.กรุงเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ Green Loan หรือเงินทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

"หลังจากการออกเครื่องมือทางการเงินแล้วเสร็จ จะทำให้โครงสร้างของบริษัท มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวรองรับกับแผนการสร้างการเติบโตทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยในปีนี้ ASW มีแผนพัฒนาโครงการใหม่อีก 7 โครงการทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการบ้านแนวราบ มูลค่าโครงการรวม 1.24 หมื่นล้านบาท โดยในปี 65 วางเป้าหมายยอดขาย 1 หมื่นล้านบาท พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯชั้นนำของประเทศ" นายกรมเชษฐ์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ