AGE ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปีดอกเบี้ย 6% ขายให้สถาบัน-รายใหญ่ 9-13 มิ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 18, 2022 17:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกุ้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.เคทีบีเอสที และ บล.โกลเบล็ก ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 9-10 และ 13 มิ.ย.65

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64

ทั้งนี้ AGE จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายในปี 65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ