ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 26, 2022 08:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2565
 10 พ.ค.-15 มิ.ย.   TQR    เสนอซื้อ      127,810,000 หุ้น หุ้นละ 5.10 บาท

พฤษภาคม 2565
 26 พ.ค.       BKI    XD        หุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BOFFICE  XD        หุ้นละ 0.1753 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PPM    XW        2 : 1
            PROSPECT  XN        หุ้นละ 0.1975 บาท
            GCAP    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   1,554,001 หุ้น
            JCK    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   7,692,305 หุ้น
            JCKH    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   8,032,128 หุ้น
            JKN    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   1,892,862 หุ้น
            JMT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   23,894,620 หุ้น
            SANKO   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   8,118,362 หุ้น
            SENA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   450,900 หุ้น
            STI    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   334,997,079 หุ้น
            TIDLOR   หลักทรัพย์เพิ่มทุน   178,351,493 หุ้น
            AP     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BAY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BRR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILINK   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นละ 0.24 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม

            INET    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.042 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KUMWEL   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LEO    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NOBLE   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NYT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OSP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PB     จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PERM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PIN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RICHY   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 16 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            SAPPE   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SST    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFMAMA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMILL   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TRUBB   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UOBKH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WIIK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 พ.ค.       B-WORK   XD        หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   XD        หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            META    XR        10 : 3 @ 0.47 บาท (จองซื้อ 17 - 23 มิ.ย. 2565)
            A5     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ABICO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0452 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AKR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ALUCON   จ่ายปันผล      หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMARIN   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CEN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHAYO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0018519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 30 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            CRC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CSR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CWT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0535 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EASTW   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FNS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JWD    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-CHAI   จ่ายปันผล      หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MILL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            ONEE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.069 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PLE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.019 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PPM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROJNA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SECURE   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIAM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SONIC   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SORKON   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STEC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STHAI   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0694444444 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นปันผล 0.80 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

            SWC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.265 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 4.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TRT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TWP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WP     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NER-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 28 พ.ค.       CHAYO-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
            PORT-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 30 พ.ค.       THE    XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART   XD        หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG    XD        หุ้นละ 0.109 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            POLAR   XR        3.34 : 1 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 18 - 22 ก.ค. 2565)
            LEO    XW        1 : 100
            TNDT    XW        4 : 1
            LEO    XB        1,255 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ

MOONG เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

            APCS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 31 พ.ค.       BKKCP   XD        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF   XD        หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMPACT   XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL    XD        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBSPIF   XD        หุ้นละ 0.238 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   XD        หุ้นละ 0.087 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    XD        หุ้นละ 0.142 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF   XD        หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ALL    XT        1 : 1
            EGATIF   XN        หุ้นละ 0.212 บาท
            DCC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มิถุนายน 2565
 01 มิ.ย.       FTREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 มิ.ย.       INETREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2332 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 06 มิ.ย.       WHABT   XD        หุ้นละ 0.166 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2250 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1814 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            POPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2544 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPRIME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1490 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มิ.ย.       HPF    XD        หุ้นละ 0.108 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD        หุ้นละ 0.148 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MIT    XD        หุ้นละ 0.175 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MJLF    XD        หุ้นละ 0.1450 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD        หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2   XD        หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    XD        หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   XN        หุ้นละ 0.13 บาท
            KPNPF   XN        หุ้นละ 0.0620 บาท
 08 มิ.ย.       JASIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1230 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 มิ.ย.       LHK    XD        หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ADD    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BBGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTBSTMR  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1733 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564- 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 มิ.ย.       AIMIRT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2215 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 3.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KAMART   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25272 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 มิ.ย.       J-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 13 มิ.ย.       AMATAR   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.109 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 14 มิ.ย.       B-WORK   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 มิ.ย.       ALLY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1620 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

VIBHA-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 16 มิ.ย.       VIBHA   XW        12 : 1
            BKKCP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1753 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.142 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 มิ.ย.       CPTGF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMPACT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.238 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.087 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 มิ.ย.       JMART-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
            PERM-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 22 มิ.ย.       HPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.108 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1450 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.166 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 มิ.ย.       M-II    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.148 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.175 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 24 มิ.ย.       HREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กรกฎาคม 2565
 07 ก.ค.       GSC    XR        1 : 1 @ 3.06 บาท (จองซื้อ 1 - 5 ส.ค. 2565)
            GSC    XW        2 : 1
 11 ก.ค.       STANLY   XD        หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ECL    XW        3 : 1
 20 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.65 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ก.ค.       VGI    XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล      หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2565
 05 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ส.ค.       TSTH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ