ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 24, 2022 08:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565
 30 พ.ค.-04 ก.ค.   TNL    เสนอซื้อ     39,903,080 หุ้น หุ้นละ 21.10 บาท

มิถุนายน 2565
 08 มิ.ย.-12 ก.ค.   NBC    เสนอซื้อ     321,055,845 หุ้น หุ้นละ 1.30 บาท

มิถุนายน 2565
 24 มิ.ย.       J     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  13,679,796 หุ้น
            RATCH   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  724,999,985 หุ้น
            MNIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ERWPF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.3559 บาท เป็นหุ้นละ 8.2616 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 28 มิ.ย.       CWT    XW       1 : 600

สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            CWT    XB       3,151.00 : 1.00 @ 1,000.00 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            BRRGIF  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.30 บาท เป็นหุ้นละ 7.90 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            KC    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.70 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น

กรกฎาคม 2565
 04 ก.ค.       LHSC   XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF   XD       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ก.ค.       GSC    XR       1 : 1 @ 3.06 บาท (จองซื้อ 1 - 5 ส.ค. 2565)
            GSC    XW       2 : 1
 11 ก.ค.       STANLY  XD       หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ECL    XW       3 : 1
 12 ก.ค.       7UP-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย  -

MILL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 14 ก.ค.       7UP-W4  XE       1 : 1 @ 2.25 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 2565)
 20 ก.ค.       AEONTS  จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHSC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       STANLY  จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2565
 01 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BTS    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    XD       หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD       หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 ส.ค.       MACO   XW       4 : 1
            SABUY   XW       5 : 2
 05 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 ส.ค.       7UP-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       3K-BAT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ส.ค.       TR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ