ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 20, 2022 08:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565

กันยายน 2565
 16 ก.ย.-22 พ.ย.   SVH     เสนอซื้อ        4,235,967 หุ้น หุ้นละ 480.00 บาท

กันยายน 2565
 20 ก.ย.       WAVE    XR          1 หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ @ 0.10 บาท (จองซื้อ 7 - 17 ต.ค. 2565)
            WAVE    XW          3 : 1

WAVE-W2 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 0.16 บาท

            GAHREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GROREIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.113 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LANNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LUXF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.076 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ย.       ESSO    XD          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPSC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            M-II    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1480 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTTGC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TTW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.ย.       KSL     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ABM     XR          3 : 1 @ 1.80 บาท (จองซื้อ 21 - 28 พ.ย. 2565)
            ABM     XW          2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            JP     เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อเดิม: JP

ชื่อย่อใหม่: JSP

            JP-W1    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์    ชื่อย่อเดิม: JP-W1

ชื่อย่อใหม่: JSP-W1

            BAY     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KKP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHSC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNIT2    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0450 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NSI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSPF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1540 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ย.       ENGY    XD          หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BBL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EGCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RATCH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUSCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 ก.ย.       NNCL    XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TRV     XD          หุ้นละ 0.17 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SAAM-W1   XE          1 : 1 @ 7.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 18 ต.ค. 2565)
            BCPG-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BPP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ย.       BCPG-W1   XE          1 : 1 @ 8.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 5 - 19 ต.ค. 2565)
            MORE-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            EASTW    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ก.ย.       PTT     XD          หุ้นละ 1.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFMAMA   XD          หุ้นละ 1.34 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MORE-W2   XE          1 : 1 @ 2.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 6 - 20 ต.ค. 2565)
            AYUD    จ่ายปันผล       หุ้นละ 5.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIPH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ย.       THANA    XR          10 : 1 @ 2.85 บาท (จองซื้อ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2565)
            BANPU    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BDMS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ตุลาคม 2565
 01 ต.ค.       BANPU-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            BIOTEC-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 06 ต.ค.       ENGY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ESSO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ต.ค.       TPS     XW          4 : 1
            BIZ-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            KSL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TVO     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 10 ต.ค.       PJW     XD          หุ้นละ 0.0025บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            BIZ-W1   XE          1 : 1.50 @ 4.66667 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 10 ต.ค. - 2 พ.ย. 2565)
 11 ต.ค.       TRV     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 12 ต.ค.       TSR     XW          2 : 1
            NNCL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFMAMA   จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.34 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            K-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 18 ต.ค.       JCK-W6   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 19 ต.ค.       JCK-W6   XE          1 : 1 @ 2.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 27 ต.ค. - 10 พ.ย. 2565)
 20 ต.ค.       SAAM-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 21 ต.ค.       IIG     XW          20 : 1
            PSTC    XW          3 : 1
            BCPG-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 22 ต.ค.       MORE-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 27 ต.ค.       CIG     XR          1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 14 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565)
            PJW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0025บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

พฤศจิกายน 2565
 03 พ.ย.       MC     XD          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BIZ-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 10 พ.ย.       AFC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 12 พ.ย.       JCK-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ธันวาคม 2565
 22 ธ.ค.       CIG     XB          1,000 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ