COIN RESUME: รู้จักเหรียญ LINK

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 23, 2022 14:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

     ชื่อเต็ม           : Chainlink
     ชื่อย่อ           : LINK
     FOUNDER          : SmartContract.com (ก่อตั้งโดย Sergey Nazarov)
     Characteristic      : ทำ Smart Contract ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย LINK
     Usage           : - ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับรัน Node
 • เพื่อรับข้อมูลจาก Smart Contract
 • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Blockchain กับข้อมูลภายนอก
     Attribute         : - เชื่อมต่อเครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง

ระหว่าง Blockchain กับข้อมูลภายนอก

 • สามารถดึงข้อมูลการชำระเงิน, ข้อมูลทางบัญชีจาก SAP, ข้อมูลเศรษฐกิจและ

ตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงข้อมูลสภาพอากาศจากดาวเทียม

 • มี Reputation System ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถโหวต Node ที่ให้บริการดีและ

ตอบสนองต่อการร้องขอบริการ ซึ่งระบบนี้จะเป็นการจูงใจให้ผู้ให้บริการรักษาระดับ

คุณภาพการบริการ

 • สามารถรันบน Blockchain ที่มีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพา Blockchain อื่น ๆ ทำให้

สามารถใช้กับ Public Blockchain, Blockchain ของบริษัท และ

Blockchain อื่น ๆ ได้

 • แอปพลิเคชัน DeFi ใช้ Chainlink ในการอัพเดทราคาสินทรัพย์แบบ Real

Time, การเข้าถึงอัตราดอกเบี้ย และตรวจสอบการวางหลักประกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์

เหล่านี้สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ออกเงินกู้ตามมูลค่าตลาด ออกเงินปันผลโดย

อัตโนมัติ และจัดการสัญญาต่าง ๆ

     Risk           : เครือข่าย Oracle ยังมีจำกัดประมาณ 241 เครือข่าย ในบางครั้งเครือข่ายอาจจะ

ดึงข้อมูลล่าช้า

     Blockchain        : Ethereum Blockchain
     More Information     : - https://chain.link/
 • https://research.chain.link/whitepaper-v2.pdf

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ