ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 ต.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 7, 2022 07:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JMT    นาย เริงชัย อิงคภากร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 06/10/2565      3,000  64.00  ขาย
CWT    นาย วีระพล ไชยธีรัตต์       ผู้รายงาน             หุ้นกู้แปลงสภาพ 06/10/2565     43,965 1,000.00  ซื้อ
SYNEX   นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     50,000  16.00  ซื้อ
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     140,600  11.93  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565      2,000   7.25  ซื้อ
PRG    นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565      2,500  11.00  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     20,000  16.00  ซื้อ
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 04/10/2565     50,000   0.72  ขาย
LIT    นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 04/10/2565     53,650   0.76  ขาย
SKR    นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 04/10/2565     38,020  14.80  ซื้อ
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     100,000  10.70  ซื้อ
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     100,000  10.70  ซื้อ
SPC    นาย วศิน เตยะธิติ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2565     13,000  65.50  ซื้อ
SIRI   นาย วันจักร์ บุรณศิริ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 04/10/2565    5,000,000   1.15  ซื้อ
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     120,000  28.00  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     160,000  15.05  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565      8,600   4.42  ซื้อ
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565     10,000  17.60  ขาย
AMR    นาย มารุต ศิริโก         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 05/10/2565      6,000   4.42  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ