SCB นำร่องขึ้นดอกเบี้ยกู้-เงินฝาก มีผล 7 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 6, 2022 14:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

SCB นำร่องขึ้นดอกเบี้ยกู้-เงินฝาก มีผล 7 ธ.ค.

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125 - 0.25% ต่อปี โดย

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี

ขณะที่ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25- 1.40% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักอยู่เสมอว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปราะบาง และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ธนาคารจึงยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ