BANPU ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ย 3.10-4.10% ขาย 2-7 มี.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 27, 2023 14:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. บ้านปู (BANPU) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 3 ชุด

  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 - 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 - 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 - 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน) ระหว่างวันที่ 2 - 3 และ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต (รวมถึงบล.ธนชาต) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้ ซึ่งรวมถึงเงินกู้และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน และ/หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ