"หวัง เจี้ยน" ส่ง "แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 160 ล้านหุ้น-เข้า SET

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 30, 2023 09:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKKGI) ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (par value) 0.50 บาท/หุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ อดีตนักการเมือง ซึ่งเคยเป็น รมช.พาณิชย์ รมช.ต่างประเทศ และ รมช.อุตสาหกรรม จัดตั้ง BKKGI เพื่อประกอบกิจการห้องปฏิบัติการและให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เริ่มต้นจากบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดาด้วยวิธี Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เพื่อหาสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมภายใต้แบรนด์ NIFTY ของ BGI Genomics Co., Ltd. ในกลุ่ม BGI Shenzen Co., Ltd. (BGI) ซึ่งตั้งอยู่ในจีน ต่อมาในปี 61 บริษัทได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมีบริษัทในกลุ่มของ BGI เข้ามาถือหุ้นใหญ่ และได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

(1) ธุรกิจการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.1 การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของ โครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (NIPT) และการตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรม

1.2 การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด-19 และการตรวจภูมิคุ้มกัน

1.3 การตรวจคัดกรองอื่นๆ ได้แก่ การตรวจคัดกรองยีนก่อโรคมะเร็ง และการตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ

1.4 การให้บริการงานด้านเทคโนโลยี

(2) ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอาทิ ชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจ น้ำยาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19

ปัจจุบัน คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 864 ตารางเมตร และคลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ สาขา 2 มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 800 ตารางเมตร

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท แบ่งเป็น 660 ล้านหุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 440 ล้านหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัก ประกอบด้วบ BGI Health (HK) ถือหุ้น 51% ภายหลัง IPO จะลดลงเหลือ 37.40% นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ถือหุ้น 16.67% จะลดเหลือ 12.22% นายรัชพล อัศวินวิจิตร ถือ 10.54% จะลดเหลือ 7.73% นายพงศ์พชร ธนบุณยวัฒน์ ถือ 10.00% จะลดเหลือ7.33% นางสาวกรชนก เฉลิมวุฒินันท์ 5% จะลดเหลือ 3.67% และนายอภิเชษฐ์ เฉลิมวุฒินันท์ 5.00% จะลดเหลือ 3.34%

สำหรับ BGI Health (HK) จดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จุดประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การผลิตทางชีวภาพ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 166.00 ล้านเหรียญ ถือหุ้นโดย BGI Genomics Co., Ltd.ทั้ง 100%

เมื่อต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นายหวัง เจี้ยน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน BGI Group ผู้นำด้านจีโนมิกส์ในโลกที่ได้รับฉายา "อีลอน มัสก์ แห่งเอเชีย" ได้เข้าพบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข รวมถึงตัวแทนภาควิชาการทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช และแพทยสภา

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ