ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 7, 2023 08:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566
 06 ม.ค.-09 ก.พ.   THCOM    เสนอซื้อ        645,231,020 หุ้น หุ้นละ 9.92 บาท
 18 ม.ค.-22 มี.ค.   NSI     เสนอซื้อ        13,900,000 หุ้น หุ้นละ 215.00 บาท

กุมภาพันธ์ 2566
 07 ก.พ.       CHO     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     15,432,098 หุ้น

DELTA เปลี่ยนแปลง Board Lot จาก 100 หุ้นเป็น 50 หุ้น ต่อ 1 หน่วยการซื้อขาย

            UV     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD          หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            METCO    XD          หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP    XD          หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DV8     เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น    จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 2.00 บาท
 09 ก.พ.       RAM     XD          หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCAP    XD          หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 10 ก.พ.       DIF     XD          หุ้นละ 0.2535 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            POPF    XD          หุ้นละ 0.275 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     XD          หุ้นละ 0.1885 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIRIP    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ERWPF    XN          เงินคืน หุ้นละ 0.19 วันจ่ายเงิน 03 มี.ค. 2566
            BTS     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FPT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ก.พ.       CPNCG    XD          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTAC    XD          หุ้นละ 1.22 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ก.พ.       PTTEP    XD          หุ้นละ 5.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2038 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ก.พ.       TAPAC    XD          หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 16 ก.พ.       FTREIT   XD          หุ้นละ 0.187 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNL     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2.3 : 1 ราคาจองซื้อ 33.06 บาท (จองซื้อ 07 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 )
 17 ก.พ.       RABBIT-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 20 ก.พ.       RABBIT-W4  XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 0.012 ราคาแปลงสภาพ 5.067 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 ก.พ. 2566 - 14 มี.ค. 2566)

            CIG     XB          อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) 1,000 : 1 ราคาจองซื้อ 1000.0 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
 21 ก.พ.       1DIV    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TDEX    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.พ.       YGG-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            DTAC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.22 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ก.พ.       YGG-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 12.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566)

            TPIPP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.09 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PACE-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 24 ก.พ.       METCO    จ่ายปันผล        หุ้นละ 18.00 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI    จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.1 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCAP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

มีนาคม 2566
 02 มี.ค.       KSL     XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.187 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 มี.ค.       ZIGA-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            CPNCG    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.275 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1885 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIRIP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มี.ค.       ZIGA-W1   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566)

            DIF     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.2535 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 10 มี.ค.       ALPHAX-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 13 มี.ค.       ALPHAX-W4  XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 21 มี.ค. 2566 - 04 เม.ย. 2566)

 16 มี.ค.       RABBIT-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 17 มี.ค.       KSL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 พ.ย. 2564 - 31 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 มี.ค.       YGG-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 22 มี.ค.       JKN     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 ราคาจองซื้อ 3.0 บาท (จองซื้อ 11 เม.ย. 2566 - 19 เม.ย. 2566 )
 27 มี.ค.       TAPAC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 มี.ค.       CGD-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 29 มี.ค.       CGD-W5   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 05 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566)

 31 มี.ค.       COTTO    XD          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ZIGA-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -

เมษายน 2566
 04 เม.ย.       SCGP    XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 เม.ย.       ALPHAX-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 07 เม.ย.       SCC     XD          หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 เม.ย.       COTTO    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 22 เม.ย.       CGD-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 24 เม.ย.       PTTEP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 5.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCGP    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 เม.ย.       SCC     จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 เม.ย.       SKY     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 20 : 1 ราคาจองซื้อ 13.0 บาท (จองซื้อ 22 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 )
            TENCENT80  จ่ายปันผล        -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ