KTAM ออกกองบอนด์ 6 เดือนคุมความเสี่ยงคาดผลตอบแทน 1.25% ขาย IPO 8–10 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 8, 2023 15:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนมองหาโอกาสการลงทุนที่อยู่ในกรอบความเสี่ยงได้ไม่สูงอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินคลัง เป็นต้น จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M1 (KTGOV6M1) อายุประมาณ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

สำหรับกองทุน KTGOV6M1 (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 3) เน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรแห่งประเทศไทยในสัดส่วน 100% โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 2.67% ต่อปีของ NAV ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.25% ต่อปี (หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก บลจ. จะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ กองทุน KTGOV6M1 จะทำการสับเปลี่ยนอัตโนมัติเข้ากองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ