ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 31, 2023 08:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566
 21 มี.ค.-27 เม.ย.   GIFT    เสนอซื้อ        142,215,257 หุ้น หุ้นละ 1.65 บาท

มีนาคม 2566
 31 มี.ค.       DEXON    หลักทรัพย์ใหม่      476,500,000 หุ้น กลุ่มบริการ (MAI)
            COTTO    XD          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            Q-CON    XD          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JKN     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     5,630,629 หุ้น
            PPPM    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     88,888,888 หุ้น
            VL-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            ALLY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.173 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ZIGA-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์    -

เมษายน 2566
 03 เม.ย.       THCOM    XD          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VL-W1    XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.5 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 12 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566)

            TLHPF    ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 9.90 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            TPRIME   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 8.6565 บาท เป็นหุ้นละ 8.6195 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

 04 เม.ย.       DCC     XD          หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCGP    XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 05 เม.ย.       GLORY    XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 เม.ย.       ALPHAX-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 07 เม.ย.       CHEWA    XD          หุ้นละ 0.0183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPI     XD          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCC     XD          หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMPC    XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIE-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            MINT-W8   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            NSI     ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 08 เม.ย.       NSI     เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 10 เม.ย.       ATP30    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BANPU    XD          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BPP     XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QTC     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TVDH    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1 ราคาจองซื้อ 0.3 บาท (ระยะเวลาจองซื้อ 15 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566)
            AIE-W2   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 0.25 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 18 เม.ย. 2566 - 02 พ.ค. 2566)

            MINT-W8   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 28.0 บาท(ยื่นใช้สิทธิ 20 เม.ย. 2566 - 04 พ.ค. 2566)
 11 เม.ย.       J      XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART    XD          หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT     XD          หุ้นละ 0.59 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KWC     XD          หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 เม.ย.       TTB     XD          หุ้นละ 0.053 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCCC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 9.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 13 เม.ย.       ITEL-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 17 เม.ย.       GC     XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK    XD          หุ้นละ 3.5 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            S11     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB     XD          หุ้นละ 5.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMT     XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UKEM    XD          หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PIMO-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 18 เม.ย.       KGI     XD          หุ้นละ 0.355 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTB     XD          หุ้นละ 0.682 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTB-P    XD          หุ้นละ 0.8365 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTC     XD          หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RS     XD          หุ้นละ 0.011111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RS     XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP    XD          หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   XD          หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIPCO    XD          หุ้นละ 0.7 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TOG     XD          หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PIMO-W2   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.75 บาท(ยื่นใช้สิทธิ 26 เม.ย. 2566 - 10 พ.ค. 2566)
            TCC-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BOL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 เม.ย.       FTE     XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO    XD          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PJW     XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STA     XD          หุ้นละ 0.72 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

            STGT    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIDLOR   XD          หุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIDLOR   XD          หุ้นปันผล 8 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPLAS    XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YUASA    XD          หุ้นละ 0.346 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCC-W4   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.10801 ราคาแปลงสภาพ 0.903 บาท(ยื่นใช้สิทธิ 27 เม.ย. 2566 - 11 พ.ค. 2566)
            ADVANC   จ่ายปันผล       หุ้นละ 4.24 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPSC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            UAC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 เม.ย.       AIT     XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JR     XD          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MAJOR    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NER     XD          หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THANA    XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 เม.ย.       BBL     XD          หุ้นละ 3.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PSL     XD          หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TISCO    XD          หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TISCO-P   XD          หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NUSA-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BCPG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            COTTO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            INTUCH   จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.56 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KIAT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            Q-CON    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 เม.ย.       CGD-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            SINGER-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
            SONIC-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 24 เม.ย.       CH     XD          หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CIMBT    XD          หุ้นละ 0.0115 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NUSA-W4   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.135 ราคาแปลงสภาพ 0.881 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 02 พ.ค. 2566 - 16 พ.ค. 2566)

            SNP-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            BCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BDMS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KWC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MEGA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.61 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTTEP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 5.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCGP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SISB    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 เม.ย.       BGC     XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FPI     XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            III     XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMART    XD          หุ้นละ 0.0365 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UBA     XD          หุ้นละ 0.0459 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WFX     XD          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNP-W2   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท(ยื่นใช้สิทธิ 03 พ.ค. 2566 - 17 พ.ค. 2566)
            NEX-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            ASN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0267 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BIZ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KJL     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 1 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KJL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.63 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPVI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SVOA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.071 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 เม.ย.       EASTW    XD          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GUNKUL   XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KCC     XD          หุ้นละ 0.0212 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SKR     XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NEX-W2   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.56 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 พ.ค. 2566 - 18 พ.ค. 2566)

            ARIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0215 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BPP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GLORY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTTGC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TASCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THCOM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 เม.ย.       AAI     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AUCT    XD          หุ้นละ 0.305 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HTECH    XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JDF     XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KKP     XD          หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MAKRO    XD          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MINT    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MTC     XD          หุ้นละ 0.95 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NSL     XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PDJ     XD          หุ้นละ 0.011111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            PDJ     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLY    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QH     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RBF     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAK     XD          หุ้นละ 0.137 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAMCO    XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SFLEX    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SGC     XD          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRICHA   XD          หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUN     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TKC     XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TM     XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPCH    XD          หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP    XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KKP     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 12 : 1
            ASK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.44 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GFPT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GULF    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LST     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THANI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TU     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 เม.ย.       ALUCON   XD          หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ASW     XD          หุ้นละ 0.5226 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AYUD    XD          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CEYE    XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CHG     XD          หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTCENT   XD          หุ้นละ 0.00222222222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTCENT   XD          หุ้นปันผล 25 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTCI    XD          หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IHL     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MENA    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MFC     XD          หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NEW     XD          หุ้นละ 4.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NRF     XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PCSGH    XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PREB    XD          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RSP     XD          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SCG     XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SO     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPBI    XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TWPC    XD          หุ้นละ 0.2158 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CIG     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 ราคาจองซื้อ 0.5 บาท (จองซื้อ 24 พ.ค. 2566 - 07 มิ.ย. 2566 )
            SKY     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 20 : 1 ราคาจองซื้อ 13.0 บาท (จองซื้อ 22 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 )
            CIG     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 6 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            K      XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 6 : 1
            PROS    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1
            TMC     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1 ราคาจองซื้อ 0.05 บาท (ระยะเวลาของซื้อ 12 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
            ATP30    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BANPU    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHEWA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DELTA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 4.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KDH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NDR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PTT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SMPC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TENCENT80  จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.56844 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TENCENT80  จ่ายปันผล       -
            VL-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์    -

พฤษภาคม 2566
 02 พ.ค.       AHC     XD          หุ้นละ 1.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMARC    XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 0.08 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม

            BAM     XD          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BIS     XD          หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHOTI    XD          หุ้นละ 8.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPALL    XD          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPANEL   XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     XD          หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ESSO    XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTC     XD          หุ้นละ 0.97 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INET    XD          หุ้นละ 0.106100000005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            L&E     XD          หุ้นละ 0.061 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LHFG    XD          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH     XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MFEC    XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT     XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MODERN   XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOSHI    XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOSHI    XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NETBAY   XD          หุ้นละ 0.8162 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PIMO    XD          หุ้นละ 0.042 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PR9     XD          หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRAKIT   XD          หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAWAD    XD          หุ้นละ 1.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SC     XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCAP    XD          หุ้นละ 0.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SNNP    XD          หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SORKON   XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SVI     XD          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THIP    XD          หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B      XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 6 ราคาจองซื้อ 0.06 บาท (จองซื้อ 22 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 )
            INET    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
            J      จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.59 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MBAX    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WORK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YONG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 พ.ค.       ACG     XD          หุ้นละ 0.0133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AKP     XD          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATA    XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATAV   XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            APCO    XD          หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APP     XD          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BE8     XD          หุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BE8     XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BJC     XD          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BLA     XD          หุ้นละ 0.28 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BRI     XD          หุ้นละ 0.721 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CIVIL    XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CKP     XD          หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            COLOR    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPR     XD          หุ้นละ 0.089 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D      XD          หุ้นละ 0.00741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D      XD          หุ้นปันผล 7.5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EKH     XD          หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EKH     XD          หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICC     XD          หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IVL     XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KISS    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTMS    XD          หุ้นละ 0.0327 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KWM     XD          หุ้นละ 0.058 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NYT     XD          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OCC     XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OSP     XD          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PAF     XD          หุ้นละ 0.0102 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPS     XD          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM     XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RICHY    XD          หุ้นละ 0.00385 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RICHY    XD          หุ้นปันผล 32 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ROJNA    XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S&J     XD          หุ้นละ 1.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SABINA   XD          หุ้นละ 0.59 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SABUY    XD          หุ้นละ 0.0278 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SABUY    XD          หุ้นปันผล 4 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SALEE    XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAUCE    XD          หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCN     XD          หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SICT    XD          หุ้นละ 0.0112 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SICT    XD          หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SINGER   XD          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SM     XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMD     XD          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPI     XD          หุ้นละ 0.6 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSF     XD          หุ้นละ 0.4814 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSP     XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSP     XD          หุ้นละ 0.0611111114 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SST     XD          หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STP     XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SWC     XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFG     XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNL     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPCS    XD          หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSR     XD          หุ้นละ 0.0111 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSR     XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WACOAL   XD          หุ้นละ 0.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            YGG     XD          หุ้นละ 0.067 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KGEN    XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1 ราคาจองซื้อ 1.0 บาท (จองซื้อ 02 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566 )

EKH-W1 เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จากหุ้นละ 6.058 บาท เป็นหุ้นละ 5.910 บาท

            EFORL-W5  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            AI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ASIMAR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BBGI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BEM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROCK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BUI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FSMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INSET    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.5 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KOOL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.682 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTB-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8365 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MAJOR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MBK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PJW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RS     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            RS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            S11     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 5.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.9 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIPCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.7 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPLAS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.053 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UKEM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            UPOIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YUASA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.346 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 พ.ค.       AIE-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 05 พ.ค.       TPP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 พ.ค.       MINT-W8   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 08 พ.ค.       ASIAN    XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AU     XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AURA    XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHAYO    XD          หุ้นปันผล 50 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            CHAYO    XD          หุ้นละ 0.00111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CPF     XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CRC     XD          หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSS     XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FLOYD    XD          หุ้นปันผล 9 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            FLOYD    XD          หุ้นละ 0.00617284 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FNS     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GTB     XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HFT     XD          หุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HUMAN    XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ICHI    XD          หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IP     XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   XD          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KLINIQ   XD          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ส.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LH     XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MATI    XD          หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MICRO    XD          หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MITSIB   XD          หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MITSIB   XD          หุ้นละ 0.0025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MK     XD          หุ้นละ 0.11 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ONEE    XD          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ORI     XD          หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PCC     XD          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPM     XD          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCM     XD          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SELIC    XD          หุ้นละ 0.02217 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SELIC    XD          หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SITHAI   XD          หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPALI    XD          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSSC    XD          หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TACC    XD          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            THREL    XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THREL    XD          หุ้นปันผล 60 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOA     XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPS     XD          หุ้นละ 0.1 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TRUBB    XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VIBHA    XD          หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DV8     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 0.6 บาท (จองซื้อ 12 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 )
            DEMCO    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
            DV8     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            IP     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 4 : 1
            EFORL-W5  XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.0 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 16 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566)

            BKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 5.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FORTH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.72 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

            STGT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIDLOR   จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 8 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIDLOR   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.292 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 พ.ค.       AMR     XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AP     XD          หุ้นละ 0.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AWC     XD          หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BAY     XD          หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BBIK    XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCH     XD          หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BEC     XD          หุ้นละ 0.16 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CSR     XD          หุ้นละ 1.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EASON    XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FE     XD          หุ้นละ 3.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPT     XD          หุ้นละ 0.0212 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILM     XD          หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JUBILE   XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KUMWEL   XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LEO     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M      XD          หุ้นละ 0.9 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOONG    XD          หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NFC     XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NOBLE    XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PF     XD          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PIN     XD          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PL     XD          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRAPAT   XD          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROEN    XD          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAPPE    XD          หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMT     XD          หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TC     XD          หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFMAMA   XD          หุ้นละ 2.74 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLI     XD          หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNPC    XD          หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPAC    XD          หุ้นละ 0.293 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WIIK    XD          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WP     XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ADD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KGI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.355 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NER     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NVD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SYMC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0935 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THANA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 พ.ค.       ALLA    XD          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ARROW    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ASEFA    XD          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILINK    XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITEL    XD          หุ้นละ 0.0635 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MEB     XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     XD          หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIAM    XD          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMIT    XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC     XD          หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STI     XD          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    XD          หุ้นละ 3.82 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGRIM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BH-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BIG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CIMBT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0115 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DDD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GBX     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.077 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PATO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SKR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.5 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TISCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TISCO-P   จ่ายปันผล       หุ้นละ 7.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.85 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            XO     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 พ.ค.       AKR     XD          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PG     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SENA    XD          หุ้นละ 0.078368 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMI     XD          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TRU     XD          หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TRU     XD          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHA     XD          หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AKR     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
            MILL    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 4 : 1
            TEAMG    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
            TMI     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1
            BVG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GLOBAL   จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 24 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GLOBAL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2546296296 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SQ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TKN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 12 พ.ค.       BRR     XD          หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHARAN   XD          หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NNCL    XD          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DOD     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 17 : 1 ราคาจองซื้อ 4.0 บาท (จองซื้อ 07 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566 )
            BBL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BE8     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BE8     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSC-P    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.7 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ECL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HENG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0666 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KCE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KUN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PMTA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S      จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAMTEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TQM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VCOM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WINNER   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PIMO-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 13 พ.ค.       TCC-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 15 พ.ค.       ALUCON   จ่ายปันผล       หุ้นละ 10.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IFS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1633 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JCT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 4.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KBS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MTI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 6.18 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

            PDJ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RBF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UBE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WFX     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WICE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ZEN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 พ.ค.       STOWER-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            AAI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AIRA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HANA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            III     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NSL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCAP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SVI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 พ.ค.       STOWER-W3  XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.1454 ราคาแปลงสภาพ 0.07 บาท(ยื่นใช้สิทธิ 25 พ.ค. 2566 - 08 มิ.ย. 2566)
            ASP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRCP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0212 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            L&E     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.061 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MAKRO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MODERN   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.95 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NETBAY   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8162 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NKI     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 36 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            NKI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PLUS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAMCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMART    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0365 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SO     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRICHA   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUSCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VNG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 พ.ค.       2S     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AMATAV   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ASW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5226 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CEYE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DTCI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GUNKUL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IHL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JDF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KKP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LEE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MFC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MICRO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MINT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NCH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NEW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 4.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PCSGH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PDG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.082 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RSP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.137 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SGC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SGP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPCG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCCC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPCH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            NUSA-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 19 พ.ค.       AMARC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 0.08 บาท (ปันผลพิเศษ) ปันผลจากกำไรสะสม

            AMATA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AUCT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.305 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BCH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BJCHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CAZ     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPALL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCON    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTCENT   จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 25 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DTCENT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.00222222222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EASTW    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ECF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.011 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EKH     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EKH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FSS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HARN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.97 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTECH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INOX    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0243 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JUBILE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LALIN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHFG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MENA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MFEC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MITSIB   จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MITSIB   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NTV     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.13 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PHOL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PR9     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RATCH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RCL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SABINA   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.59 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SABUY    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 4 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SABUY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0278 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SANKO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.021 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAUCE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAWAD    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.8 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SCG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SECURE   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SINGER   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SKN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMD     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SNNP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SVT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TKC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPBI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TQR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSR     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0111 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TVO     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TWPC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2158 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            UEC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VIH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WINMED   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0569 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNP-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 20 พ.ค.       NEX-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 22 พ.ค.       AMARIN   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            APCO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AURA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BIS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CKP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CTW     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            D      จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 7.5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D      จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.00741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DITTO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01111111111 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DITTO    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ESSO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0212 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INET    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.106100000005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KWM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.058 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NRF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRIN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.097 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PYLON    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RPH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SFLEX    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SORKON   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TEAMG    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TEAMG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01111111111 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THIP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.067 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 พ.ค.       AHC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AU     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BAM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHOTI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CK     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CWT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0535 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ITNS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOSHI    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOSHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NNCL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PIMO    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.042 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRAKIT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RJH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SCN     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SEAOIL   จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            SEAOIL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0074074075 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPALI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TACC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TEAM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TEGH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WACOAL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 24 พ.ค.       ASIAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AWC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            AYUD    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BJC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CIVIL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EASON    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICHI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.6 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KCAR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M      จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.9 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MOONG    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PAF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0102 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PG     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRAPAT   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S&J     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.7 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.4814 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TEKA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPCS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 พ.ค.       AH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.96 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AKP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ALLA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ASEFA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BAY     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.45 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BEC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BROOK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0075 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BRR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHARAN   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CMC     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 27 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CMC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.00423 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CMR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            COLOR    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPF     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSS     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FE     จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FLOYD    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 9 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            FLOYD    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.00617284 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HFT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HUMAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KTMS    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0327 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MATI    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            NOBLE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            NYT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OSP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PL     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SALEE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SCP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SELIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02217 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIAM    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SICT    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 5 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SICT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0112 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SITHAI   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SMT     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSP     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0611111114 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SWC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFMAMA   จ่ายปันผล       หุ้นละ 2.74 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TMILL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNPC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPAC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.293 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TRU     จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TRU     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TVI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WARRIX   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.1003 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WPH     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 พ.ค.       AKR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ARROW    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CMAN    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.089 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CRC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CSR     จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILINK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITEL    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.0635 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KUMWEL   จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LEO     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-CHAI   จ่ายปันผล       หุ้นละ 8.0 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MEB     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ONEE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PCC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RICHY    จ่ายปันผล       หุ้นปันผล 32 : 1 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RICHY    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.00385 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ROJNA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.3 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAPPE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SM     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMIT    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.2 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SONIC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSSC    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TC     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.5 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMI     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOA     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    จ่ายปันผล       หุ้นละ 3.82 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TRUBB    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UOBKH    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VIBHA    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WIIK    จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WP     จ่ายปันผล       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 29 พ.ค.       BE8     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 20 : 1

มิถุนายน 2566
 01 มิ.ย.       EFORL-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 10 มิ.ย.       STOWER-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์    -
 14 มิ.ย.       NUSA    XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ