ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 มี.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 31, 2023 08:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
BDMS   นาย อัฐ ทองแตง        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566  1,000,000 29.75 ขาย
KCE    นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 30/03/2566   100,000 46.00 ขาย
                   (ไชยพร)
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 28/02/2566     500 70.25 ซื้อ
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 01/03/2566     200 69.25 ซื้อ
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 02/03/2566    1,000 68.00 ขาย
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 02/03/2566    1,800 68.83 ซื้อ
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/03/2566    2,000 64.75 ซื้อ
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/03/2566    1,500 65.67 ขาย
CPN    นาย เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/03/2566     500 66.50 ขาย
TPS    นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566    50,000  3.54 ขาย
TAKUNI  นาย สมยศ ติรนวัฒนานันท์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/03/2566   100,000  2.24 ซื้อ
TGE    นางสาว วรรณภา ศรีสุวรรณ์    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 30/03/2566    25,000  2.02 ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TGE    นางสาว วรรณภา ศรีสุวรรณ์    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 30/03/2566    25,000  2.02 ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TGE    นางสาว วรรณภา ศรีสุวรรณ์    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 30/03/2566    25,000  2.02 ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566    33,700  8.57 ซื้อ
BEAUTY  นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์   ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 28/03/2566    20,000  1.24 ซื้อ
FE    นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 28/03/2566    1,500 175.00 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566     200 25.50 ซื้อ
TTI    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566     700 25.75 ซื้อ
WARRIX  นาย สง่า ตั้งจันสิริ       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566    50,000 11.20 ซื้อ
AMARC   นาย อังกูร ฉันทนาวานิช     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 28/03/2566    22,200  2.63 ซื้อ
COLOR   นาย รัช ทองวานิช       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 29/03/2566   200,000  1.68 ซื้อ
                   (นางวรวรรณ ทองวานิช)
RCL    นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 27/03/2566    40,000 27.38 ซื้อ
ADB    นาย เหว่ย-ไค หวัง       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566    10,000  1.48 ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
ADB    นาย เหว่ย-ไค หวัง       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 29/03/2566    10,000  1.48 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ