SPALI ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 2.47% ขายสถาบัน 2 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 26, 2023 12:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ศุภาลัย (SPALI) ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.47 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ในวันที่ 2 พ.ค.นี้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท "A" แนวโน้มเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ต.ค.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ