CMC ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปีดอกเบี้ย 7.30% ขายสถาบน-รายใหญ่ 10-12 ก.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 6, 2023 15:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจ้าพระยามหานคร (CMC) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 440,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 440 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อายุ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.บลูเบลล์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.โกลเบล็ก ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ