BCP แจ้งเปลี่ยนชื่อ "เอสโซ่ (ประเทศไทย)" เป็น "บางจาก ศรีราชา" ชื่อย่อ BSRC

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 15, 2023 13:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

BCP แจ้งเปลี่ยนชื่อ

กลุ่ม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) เป็น บมจ.บางจาก ศรีราชา และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น BSRC โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ESSO ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ ESSO ดังนี้

ชื่อภาษาไทย เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงเป็น Bangchak Sriracha Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์: BSRC (การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จะมีผลในระบบซื้อขายภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เว็บไซต์บริษัท:www.bsrc.co.th

เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ESSOฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่ ESSO มีอยู่ ซึ่งยังคง มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ