VGI โล่งอก! ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนข้อพิพาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ดีเอ็มฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday December 10, 2023 10:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. วีจีไอ (VGI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ซึ่งมีผลให้คดีถึงที่สุด

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด) (ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง VGI กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด (ดีไลท์ฯ) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ (สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ)

โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหาย ให้แก่ดีเอ็มฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท (25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น และในวันที่ 3 เมษายน 2563 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1841/2563

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563 ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา และล่าสุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ