จับตากพช. เคาะลดค่าไฟ/งานเสวนา "เศรษฐกิจไทยต้องไปต่อ (อย่างไร)"

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 13, 2023 10:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการตรึงค่าไฟฟ้า งวด ม.ค.-เม.ย.67 ไว้ที่อัตราเดิม 3.99 บาท/หน่วย สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่ 300 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งเบื้องต้นมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การขยายหนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกไปอีก 1 งวด 2. การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และ 3. การกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของบมจ.ปตท. (PTT) เพื่อให้กพช.เห็นชอบ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "SUSTAINABILITY FORUM 2024" เรื่อง Clean Energy for Thailand Economy through Sustainability

จากนั้น จะเข้าร่วมงาน เดลินิวส์ ทอล์ก 2023 (Dailynews Talk 2023) ในหัวข้อ "คนไทยถาม นายกฯ เศรษฐาตอบ" ซึ่งในงานจะมีการเสวนา "เศรษฐกิจไทยต้องไปต่อ (อย่างไร) โดยมีผู้ร่วมวงเสวนา ได้แก่ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ (คทช.) กับนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อม
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมนา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต"

ส่วนช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

 • นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย
 • ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรก ของสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุม มีวาระพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณาประมาณ 30 เรื่อง เช่น ญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุนและการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

รวมถึงมีวาระซึ่งเป็นเรื่องเสนอใหม่อีก 13 เรื่อง เช่น ร่าง พ.ร.บ.การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เป็นต้น

ประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้

 • KBank Private Banking แถลงข่าว The Year In Review 2023 and Stepping To Reality In 2024 เพื่อเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดการลงทุน พร้อมประกาศผลการดำเนินงาน ตลอดปี 2566 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 4/2566 โดยนายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน, นายสุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน, นางปราณี สุทธศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท.
 • นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว "ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชุมชน (DBD SMART Local BCG) กับ Buyers
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ "กองทุนอินโนเวชั่นวัน" ระหว่าง ส.อ.ท.และ บมจ. ไออาร์พีซี (IRCP)
 • บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) แถลงข่าว "ภาพรวมธุรกิจ RATCH ปี 2566"
 • บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แถลงข่าวการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดตั้ง บมจ. สเตคอน กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจปี 2567 พร้อมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่ ประกันรถเปิดปิด รถยนต์ EV ภายใต้แนวคิด Inspiring Your Green Journey ขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย คิดเผื่อเพื่ออนาคต
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดกิจกรรม Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2566 ประกอบด้วย บมจ.ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA), บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG), บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม (SALEE), บมจ.ซี เอ แซด (ประเทศไทย) (CAZ) และ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

ภารกิจกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบขนมในเครือบริษัท นาบาติ ฟู้ด จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 2,000 ลัง ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ กทม.1
 • นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน Walkable Bangkok: กรุงเทพฯ เดินได้-เดินดี ณ ห้องประชุม Amber 1-3 ไบเทค บางนา
 • นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 7th Art Exhibition Myself My design ณ ห้องโถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จากนั้น รองผู้ว่าฯ ศานนท์ จะเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok Winter Festival ณ บริเวณอาคารชัยพัฒนสิน เขตสัมพันธวงศ์

 • นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. จะลงพื้นที่เขตบางรัก บริเวณอาคารสีลม เอจ, โครงการคัลเลอร์ จุฬา, แยกเดโช, ถนนธนิยะ, ซอยสุรวงศ์เซ็นเตอร์ และสวนรักษ์ภิรมย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ