ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ NUSA ใช้สิทธิเข้าประชุมวาระขอเปลี่ยนหลักประกัน 19 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 13, 2023 17:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ NUSA253A และ NUSA25OA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่ บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ NUSA253A และ NUSA25OA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ