AOT คาดปีใหม่ 67 ผู้โดยสาร 6 สนามบินพุ่ง 2.65 ล้านคน

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 22, 2023 11:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

AOT คาดปีใหม่ 67 ผู้โดยสาร 6 สนามบินพุ่ง 2.65 ล้านคน

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ราว 2,658,809 คน หรือเฉลี่ย 379,830 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 35.5% และมีเที่ยวบิน 15,152 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,165 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ซึ่งคาดว่ามีผู้โดยสาร 1,344,383 คน หรือเฉลี่ย 192,055 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 38.8% และมีเที่ยวบิน 6,955 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 994 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.9%
  • ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 625,309 คน หรือเฉลี่ย 89,330 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 27.6% และมีเที่ยวบิน 3,998 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 571 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 27%
  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 240,249 คน หรือเฉลี่ย 34,321 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 44.1% และมีเที่ยวบิน 1,379 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 197 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 29.6%
  • ท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 40,558 คน หรือเฉลี่ย 5,794 คนต่อวัน ลดลง 2.2% และมีเที่ยวบิน 280 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 40 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 3.4%
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 347,650 หรือเฉลี่ย 49,664 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 48.5% และมีเที่ยวบิน 2,144 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 306 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 53.3%
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 60,660 คน หรือเฉลี่ย 8,666 คนต่อวัน ลดลง 1.7% และมีเที่ยวบิน 396 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 57 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 6.6%
AOT คาดปีใหม่ 67 ผู้โดยสาร 6 สนามบินพุ่ง 2.65 ล้านคน
*ยกเว้นค่าจอดรถ
นอกจากนี้ ทอท. ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ด้วยการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
  • ทสภ. เตรียมพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถจอดรถยนต์ได้ 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารภายใน ทสภ. เพื่อไปยังอาคารต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทดม. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ 2 จุด ได้แก่ อาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ 250 คัน สามารถจอดรถได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมีรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ทภก. เตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ทภก. ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567
ทอท. ยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ประกอบด้วย 5 ระบบ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว ได้แก่

(1) ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและจัดการด้านการเข้าถึงระบบเช็กอินผู้โดยสารผ่าน Airlines Application

(2) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เป็นระบบอำนวยความสะดวก และจัดการด้านการเข้าถึงระบบเช็กอินผู้โดยสาร โดยมุ่งเน้นการบริการแบบ Self-Service ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน นอกจากนี้ ยังสามารถเช็กอินล่วงหน้าก่อนเวลาได้ (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)

(3) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) เป็นระบบอำนวยความสะดวกและจัดการด้านกระเป๋าสัมภาระ โดยผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระสู่สายพานลำเลียงได้ด้วยตนเองอัตโนมัติ

(4) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) เป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสายการบินเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารและคัดกรองผู้โดยสารในการเข้าแต่ละพื้นที่ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ในระบบ

และ (5) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องให้มีความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ มี Application: SAWASDEE by AOT ที่ผู้โดยสารสามารถเช็กข้อมูลและสถานะเที่ยวบินแบบ Real-time พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบอัจฉริยะ เช็กสถานะกระเป๋าเดินทาง จองที่จอดรถ และระบบนำทางภายในอาคารผู้โดยสาร เป็นต้น

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ทุกสัญชาติสามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ จุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้าเมือง ทสภ. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหนังสือเดินทางจากเดิม 5,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 12,000 คนต่อชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ