เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง ยื่นไฟลิ่งเข้า LiVex คาดขาย IPO 20 ล้านหุ้นรุกขยายงาน HR Outsource

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 8, 2024 14:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง (GOHR24) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชจน์ (Live Exchange) โดยมีบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 20 ล้านหุ้น

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับช่วงการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การรับช่วงการประมวลผลข้อมูลเงินเดือน สวัสดิการ และภาษีที่เกี่ยวข้อง การบริการงานธุรการบุคคลและสวัสดิการพนักงาน โดยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการให้บริการซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการรับช่วงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System) ตามมาตรฐานสากล (ISO 27001) และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System) ISO 27701 เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการว่าข้อมูลถูกจัดเก็บและได้รับการดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มายาวนานเกือบ 30 ปีในธุรกิจการบริการรับช่วงบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจแอนเดอร์เซ่น จำกัด และบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอาท์ซอร์สซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ดูแลงานด้านบริการรับช่วงการจัดทำเงินเดือนและภาษี และเป็นผู้ร่วม บุกเบิกธุรกิจเอาท์ซอร์สมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการการรับช่วงบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลและงานเงินเดือน แก่บริษัทชั้นนำกว่า 120 กลุ่มบริษัท ดูแลจัดทำเงินเดือนให้พนักงานประมาณ 70,000 คน ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร และ สถาบันการเงิน ธุรกิจลอจิสติกส์ และธุรกิจโรงงาน เป็นต้น

แผนกลยุทธ์ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการรับช่วงงานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานเงินเดือน และผู้ให้บริการระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และ การเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์ (Software Enhancement) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ

2. เพิ่มรูปแบบการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้า เช่น กลุ่ม Start-Up และกลุ่ม SME โดยได้จัดทำขอบเขตการให้บริการและระบบในการให้บริการให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

3. พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership)บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นผู้ให้บริการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลและได้ตกลงร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร เช่น

  • บริษัทในธุรกิจจัดหาบุคลากร (Recruitment Services)
  • บริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำ และติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management)
  • บริษัทที่ปรึกษาการจัดทำและติดตั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
  • ระบบตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม (Criminal Record Checking) เป็นต้น

4. กลยุทธ์ทางการตลาด (1) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการ (Value Added Services) (2) การจัดกิจกรรม/งานสัมมนาประจำปี(3) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM)

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามสัญชาติ แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทต่างชาติ 57% และกลุ่มลูกค้าบริษัทภายในประเทศ 43% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท เป็ทุนเรียนชำระแล้ว 75 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสำหรับการจดทะเบียนใน LiVex โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักมี บริษัท สองน้ำ จำกัด ถือหุ้น 19.3% อื่นๆ 18.25% ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการSMES 12.67% นายพรชัย จารุเมธี 10.67% นายอภิภู ลีนุตพงษ์ 10.00%

ผลประกอบการปี 64-65 มีรายได้รวม 92.25 ล้านบาท และ 92.39 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท และ 13.04 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 66 มีรายได้ 44,98 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 3.2 ล้านบาท จากช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้ 44.95 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5.7 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ