ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 ก.พ. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 29, 2024 06:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
QLT   นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    40,500   2.71 ซื้อ
JR   นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567     2,900   4.72 ขาย
CHAYO  นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์       ผู้รายงาน            วอรแรนท์ 27/02/2567    785,986   0.73 ขาย
SICT  นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    20,000   5.12 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    100,000   1.61 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    100,000   1.61 ซื้อ
SINO  นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    100,000   1.59 ซื้อ
WHART  นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล      ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์ 27/02/2567    50,000   9.75 ซื้อ
TWPC  นาย อำนาจ สุขประสงค์ผล     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    50,000   3.62 ซื้อ
PG   นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    17,700   9.03 ซื้อ
MBAX  นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 16/02/2567     5,000   3.16 ซื้อ
                   (กชวรรณ วิชญเวทางค์)
MBAX  นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/02/2567     5,000   3.10 ซื้อ
                   (กชวรรณ วิชญเวทางค์)
MBAX  นาย พิสุทธิ เลิศวิไล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    11,500   3.04 ซื้อ
MAJOR  นาย วิชา พูลวรลักษณ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    200,000  13.95 ซื้อ
LPH   นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    20,000   4.82 ซื้อ
LPH   นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 27/02/2567    31,000   4.84 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ