ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 4 มี.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 5, 2024 07:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
BDMS  นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567  53,500,000  28.00 ซื้อ
JR   นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    50,900   4.57 ซื้อ
JR   นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    25,900   4.53 ซื้อ
CHAYO  นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์         ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 28/02/2567   1,308,800   0.72 ขาย
SCM   นาย ศิริวิช อ่ำเจริญ         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    100,000   4.04 ขาย
SCM   นาย สุชาติ ธนฐิติพันธ์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    100,000   4.04 ซื้อ
ZEN   นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    30,000   8.75 ขาย
SA   นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    693,300   6.50 ซื้อ
SIMAT  นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    250,000   1.62 ซื้อ
DTCENT นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร      ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 29/02/2567    200,000   1.56 ซื้อ
ONEE  นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/02/2567   1,666,800   3.80 ซื้อ
WHAIR  นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์      ผู้รายงาน          หน่วยทรัสต์ 29/02/2567    20,000   5.55 ซื้อ
TTB   นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    200,000   1.86 ขาย
TMILL  นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    100,000   3.80 ซื้อ
THG   นาย อาศิส อุนนะนันทน์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    25,000  44.70 ขาย
NAM   นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 29/02/2567    45,800   5.45 ซื้อ
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 01/03/2567     5,000   2.56 ซื้อ
                     (ก่อเกียรติ)
PROUD  นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 28/02/2567    75,000   1.69 ขาย
PROUD  นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 29/02/2567      100   1.69 ขาย
PROUD  นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    174,900   1.68 ขาย
PEACE  นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    27,000   3.19 ซื้อ
PRTR  นางสาว ริศรา เจริญพานิช       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 01/03/2567    462,000   4.17 ซื้อ
                     (นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล)
MALEE  นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    80,000  11.50 ซื้อ
MALEE  นาย ราชเทพ นฤหล้า         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    200,000  11.30 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    79,900   1.22 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    169,700   1.23 ซื้อ
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    193,700   1.24 ซื้อ
MODERN นาย โยธิน เนื่องจำนงค์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    80,000   2.19 ซื้อ
WARRIX นาย ชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    100,000   4.64 ซื้อ
WARRIX นาย สง่า ตั้งจันสิริ          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    50,000   4.66 ซื้อ
WICE  นาย ชูเดช คงสุนทร         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567    125,000   6.15 ซื้อ
SKR   นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 29/02/2567    40,000  10.00 ซื้อ
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 04/03/2567    100,000   4.92 ซื้อ
EP   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 01/03/2567     5,500   2.66 ซื้อ
ATP30  นาย ปิยะ เตชากูล          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 29/02/2567    100,000   1.00 ซื้อ
ADVICE นาย ศานิต ร่างน้อย         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 01/03/2567    10,000   4.20 ซื้อ
                     (นางพรพวง ร่างน้อย)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ