CK ออกหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 3-10 ปี ดอกเบี้ยราว 3.20-4.10% ขายทั่วไป-สถาบัน 25-29 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 19, 2024 12:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ช.การช่าง (CK) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

หุ้นกุ้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.40% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-3.65% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60-3.80% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85-4.10% ต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 4 มีเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายช่วงวันที่ 25 - 26 และ 29 เมษายน 2567 ผ่านสถาบันการเงิน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

หุ้นกู้ CK ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร สะท้อนสถานะของบริษัทฯ ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการรับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการที่มีความซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงโอกาสในการเติบโตจากมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CK บมจ. ช.การช่าง เชื่อว่า หุ้นกู้ CK จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมที่จะรับงานโครงการขนาดใหญ่และเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน CK ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการก่อสร้าง ทั้งระบบขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน ถนน ทางด่วน สะพาน พลังงาน ระบบน้ำและท่าเรือ และ (2) ธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค ด้วยการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ

บริษัทฯ ถือหุ้นใน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ รวมถึงบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ในสัดส่วน 35.18% บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำเสีย ในสัดส่วน 19.40% และถือหุ้นใน บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในสัดส่วน 30.00% (ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้ มูลค่า 127,240 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากสัญญาก่อสร้างในปี 2566 อยู่ที่ 36,485 ล้านบาท คิดเป็น 96.12% ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 18,388 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 101.61% สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ในการก่อสร้างทั้งโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่หลังจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยขับเคลื่อนที่มาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ขณะที่ผู้รับเหมารายใหญ่มีโอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มพื้นตัวและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ