ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 เม.ย. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 18, 2024 06:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*               ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
SANKO  นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   100,000   1.47 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   10,100   9.90 ซื้อ
BKD   นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   259,600   1.34 ซื้อ
PRINC  นาย สาธิต วิทยากร       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 10/04/2567   276,000   4.00 ซื้อ
LEO   นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/04/2567   89,300   4.14 ซื้อ
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 03/04/2567    6,500   1.35 ซื้อ
                   (นางวรวรรณ ทองวานิช)
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   28,300   2.68 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   18,500   2.69 ซื้อ
AKR   นาย สุรศักดิ์ วชิราภากร      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/04/2567   200,000   1.02 ขาย
SISB   นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 10/04/2567    2,000  40.75 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ