สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 20 พ.ค.67

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 20, 2024 10:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD      ชื่อหุ้น     วันที่จ่ายเงินปันผล     รายละเอียด
20 พ.ค. 2567        DCC     06 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 พ.ค. 2567        TSC     06 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 พ.ค. 2567        ALLY    19 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
21 พ.ค. 2567        KTBSTMR   06 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 พ.ค. 2567        SPRIME   05 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 พ.ค. 2567        STEG19   19 มิ.ย. 2567      -
21 พ.ค. 2567        SUPEREIF  07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.22007 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
21 พ.ค. 2567        TERA    07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 พ.ค. 2567        WHART    07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23 พ.ค. 2567        ADD     07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 พ.ค. 2567        AMATAR   14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 พ.ค. 2567        BOFFICE   06 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1515 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 พ.ค. 2567        BRRGIF   11 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.01797 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23 พ.ค. 2567        DDD     07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
23 พ.ค. 2567        FTREIT   07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1870 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 พ.ค. 2567        PSL     07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
23 พ.ค. 2567        SAAM    07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 พ.ค. 2567        DMT     10 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2567        ERWPF    11 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 1.1876 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 พ.ค. 2567        INETREIT  10 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24 พ.ค. 2567        IVL     12 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2567        SRIPANWA  12 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1064 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 พ.ค. 2567        TPRIME   07 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1149 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
24 พ.ค. 2567        WHAIR    24 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2567        AIMCG    13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2567        AIMIRT   13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.2867 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
27 พ.ค. 2567        KAMART   12 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2567        LHHOTEL   13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
27 พ.ค. 2567        LHPF    13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ค. 2567        BGC     14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ค. 2567        CPTGF    14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 พ.ค. 2567        EGATIF   14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 พ.ค. 2567        GVREIT   13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ค. 2567        KBSPIF   14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
28 พ.ค. 2567        TFFIF    14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ค. 2567        TTLPF    14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 พ.ค. 2567        FUTUREPF  14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
29 พ.ค. 2567        PPF     13 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
30 พ.ค. 2567        CHAYO    10 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
30 พ.ค. 2567        TCC     14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
31 พ.ค. 2567        PROSPECT  14 มิ.ย. 2567      หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
07 มิ.ย. 2567        BKNG80X   26 ก.ค. 2567      -
10 มิ.ย. 2567        GOOG80X   12 ก.ค. 2567      -
12 มิ.ย. 2567        BABA80   30 ก.ค. 2567      -
11 ก.ค. 2567        STANLY   26 ก.ค. 2567      หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
01 ส.ค. 2567        PTL     22 ส.ค. 2567      หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
01 ส.ค. 2567        SIA19    23 ส.ค. 2567      -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ