ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 23, 2024 06:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/    จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
KCG    นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/05/2567   20,000   10.50 ขาย
KCG    นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   1,300   10.50 ขาย
JR     นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/05/2567   9,500   4.33 ซื้อ
JR     นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   6,000   4.33 ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   52,100   1.19 ซื้อ
BOFFICE  นาง ประพีร์ บุรี          ผู้รายงาน             หน่วยทรัสต์ 21/05/2567   97,400   4.90 ซื้อ
TQR    นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 16/05/2567  533,000   7.10 ซื้อ
                      (นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
TQR    นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/05/2567  533,000   7.10 ซื้อ
BKD    นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   1,000   1.34 ซื้อ
PCC    นาย กิตติ สัมฤทธิ์          ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   10,000   2.96 ซื้อ
PSH    นาง รัตนา พรมสวัสดิ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567  100,000   10.25 ซื้อ
MOONG   นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 21/05/2567   6,800   2.22 ซื้อ
                      (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   19,400  108.92 ซื้อ
LPH    นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   17,900   4.66 ซื้อ
LPH    นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567   5,000   4.68 ซื้อ
WPH    นาย วิชย์ ลีละวัฒน์         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567  156,400   11.45 ขาย
SAK    ว่าที่ ร้อยตรี ชวลิต ภานผา      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/05/2567  150,000   5.60 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ