ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 27, 2024 07:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท  วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
BKI    นางสาว ลสา โสภณพนิช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567      700  283.71 ซื้อ
GUNKUL  นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567   3,000,000   2.50 ซื้อ
GC    นาย สำรวย ทิชาชล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ  24/05/2567   3,500,000     - รับโอน
                     (นางปภัสวีร์ ทิชาชล)
KCG    นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    18,700   10.50 ขาย
JR    นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    10,500   4.32 ซื้อ
CHAYO   นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  15/05/2567    242,000   3.98 ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    609,800   4.98 ซื้อ
WHAIR   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์     ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์  23/05/2567     5,000   5.90 ซื้อ
WHAIR   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์     ผู้รายงาน            หน่วยทรัสต์  23/05/2567    10,000   5.90 ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    184,100   3.56 ซื้อ
TPIPL   นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567   7,550,800   1.36 ซื้อ
TPIPP   นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567   1,840,900   3.28 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567     3,300   10.35 ซื้อ
TNR    นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    51,000   11.40 ซื้อ
THREL   นาย วิพล วรเสาหฤท        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  24/05/2567    100,000   1.80 ซื้อ
BCP    นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    35,000   38.50 ซื้อ
PCC    นาย กิตติ สัมฤทธิ์          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    10,000   2.94 ซื้อ
EA    นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  20/05/2567   2,000,000   26.50 ซื้อ
MITSIB  นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  24/05/2567  59,300,000   0.70 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.20 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.21 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.22 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.23 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.24 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.25 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.26 ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  21/05/2567    200,000   1.27 ซื้อ
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567     3,500  109.00 ซื้อ
WPH    นาย วิชย์ ลีละวัฒน์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    343,600   11.55 ขาย
LTS    นาย ฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/05/2567    233,000   5.95 ขาย
SPREME  นางสาว นงลักษณ์ มุกดา       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567     1,000   1.82 ซื้อ
HTC    พันเอก พัชร รัตตกุล         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    20,000   16.65 ขาย
IRC    นาย คณิน เหล่าจินดา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567     5,300   14.00 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567      500   2.75 ซื้อ
MCS    นาย ทินกร สีดาสมบูรณ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567     5,000   8.05 ซื้อ
SGC    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  23/05/2567    14,000   1.39 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ