ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 28 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 28, 2024 08:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

พฤษภาคม 2567
 28 พ.ค.       BWG-W6   หลักทรัพย์ใหม่   897,195,802 หน่วย
            BGC     XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    XD       หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XD       หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   XD       หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBSPIF   XD       หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF    XD       หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    XD       หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF    XN       หุ้นละ 0.1585 บาท
            EGATIF   XN       หุ้นละ 0.08 บาท
            MBK     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,996,497 หุ้น
            READY    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  19,999,977 หุ้น
            SAMART   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  55 หุ้น
            SDC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  196,825,396 หุ้น
            PPF     ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            SENX-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            ASML01   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0440 บาท
            BROOK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.625 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GABLE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.289 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            UMI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 29 พ.ค.       FUTUREPF  XD       หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     XD       หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SENX-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 06 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567)

            FUTUREPF  XN       หุ้นละ 0.2208 บาท
            AYUD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.67 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CCP     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EASTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GTB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-CHAI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TAPAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (01 พ.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 6.68 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 พ.ค.       CHAYO    XD       หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCC     XD       หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHABT    XD       หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FVC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 พ.ค.       BKKCP    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD       หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  XD       หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CTARAF   XN       หุ้นละ 0.1310 บาท
            PROSPECT  XN       หุ้นละ 0.0202 บาท
            STX     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

AKR-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

CGH-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

FLOYD-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

มิถุนายน 2567
 01 มิ.ย.       AQUA-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

CI-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

COLOR-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ECF-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

RT-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

TRITN-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 04 มิ.ย.       HPF     XD       หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD       หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD       หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-PAT    XN       หุ้นละ 0.03 บาท
            CHO-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            NVD-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            SMT-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            CPNCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0778 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0243 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 05 มิ.ย.       NETEASE80  XD       -
            K      XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 14 : 1
            CHO-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 2.87 : 1 ราคาแปลงสภาพ 3.157 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            NVD-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.018 ราคาแปลงสภาพ 2.594 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SMT-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 4.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 มิ.ย.       IMPACT   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1515 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTBSTMR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มิ.ย.       BKNG80X   XD       -
            FSX     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 4.50 บาท (จองซื้อ 24 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567)
            ADD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DDD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DIF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1870 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.22007 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TERA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1149 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 มิ.ย.       A5-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            J-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 10 มิ.ย.       GOOG80X   XD       -
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STEG19   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0942 บาท
 11 มิ.ย.       NVDA80X   XD       -
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01797 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ERWPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.1876 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 12 มิ.ย.       BABA80   XD       -
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1064 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2867 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

MIDA-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ML-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 14 มิ.ย.       ITEL-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            AAPL80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0051 บาท
            AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFFIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 มิ.ย.       ERW-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

STOWER-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 17 มิ.ย.       ITEL-W4   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 11.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 25 มิ.ย. 2567 - 09 ก.ค. 2567)

 18 มิ.ย.       PROEN    XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 1.00 บาท (จองซื้อ 08 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567)
            BROOK-W6  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 19 มิ.ย.       BROOK-W6  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.147 ราคาแปลงสภาพ 0.567 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 มิ.ย. 2567 - 11 ก.ค. 2567)

            JCKH-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

JMART-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 20 มิ.ย.       JCKH-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.548 ราคาแปลงสภาพ 0.162 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 2567 - 14 ก.ค. 2567)

            HPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 มิ.ย.       HK01    จ่ายปันผล     -
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 มิ.ย.       SENX-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 มิ.ย.       PJW-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 มิ.ย.       PJW-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.05 ราคาแปลงสภาพ 2.857 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)

            HK13    จ่ายปันผล     -
 26 มิ.ย.       TENCENT80  จ่ายปันผล     -
 28 มิ.ย.       PPM-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            SBUX80X   จ่ายปันผล     -
 29 มิ.ย.       CHO-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

NVD-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SMT-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

กรกฎาคม 2567
 01 ก.ค.       PPM-W2   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 6.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567)

 02 ก.ค.       LEO-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 03 ก.ค.       LEO-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 22.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567)

 10 ก.ค.       NETEASE80  จ่ายปันผล     -
 11 ก.ค.       STANLY   XD       หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ITEL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล     -
 13 ก.ค.       BROOK-W6  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ก.ค.       PJW-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 25 ก.ค.       PPM-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล     -
            NVDA80X   จ่ายปันผล     -
            STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       LEO-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ก.ค.       BABA80   จ่ายปันผล     -

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       PTL     XD       หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD       -
            SINGTEL80  XD       -
 07 ส.ค.       ROCTEC   XD       หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ส.ค.       ROCTEC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล     -

กันยายน 2567
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล     -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ